EZV header background

Profesionálne fotometre

Fotometer na meranie voľného a celkového chlóru, rozsah: 0,00 - 5,00 mg/l Cl2 (voľný a celkový), presnosť: ± 0,04 mg/l na 1,50 mg/l. Dodáva sa v pevnom kufríku s 2 kyvetami, činidlami, čistiacimi tkanivami a návodom na použitie. ...

Fotometer na meranie amoniaku (stredný rozsah), Nesslerov spôsob, rozsah: 0,00 - 9,99 mg/l (NH3-N), presnosť: ±0,10 mg/l na 5.00 mg/l. Dodáva sa v pevnom kufríku s 2 kyvetami, činidlami, čistiacimi tkanivami a návodom na použitie. ...

Fotometer na meranie voľného chlóru, rozsah: 0,00 - 5,00 mg/l Cl2 (voľný chlór), presnosť: ± 0,04 mg/l na 1.50 mg/l. Dodáva sa v pevnom kufríku s 2 kyvetami, činidlami, čistiacimi tkanivami a návodom na použitie. ...

Fotometer na meranie amoniaku (nízky rozsah) Nesslerov spôsob, rozsah: 0,00 - 3,00 mg/l (NH3-N), presnosť: ± 0,04 mg/L na 1.50 mg/l. Dodáva sa v pevnom kufríku s 2 kyvetami, činidlami, čistiacimi tkanivami a návodom na použitie.

Fotometer na meranie železa (vysoký rozsah), rozsah: 0,00 - 5,00 mg/l Fe, presnosť: ± 0,03 mg/l na 1,50 mg/l. Dodáva sa v pevnom kufríku s 2 kyvetami, činidlami, čistiacimi tkanivami a návodom na použitie.Tento užívateľský fotometer Vám umožní priame meranie v mg/l. Železo sa prirodzene vyskytuje vo vode a jeho prítomnosť v aplikáciách s pitnou i priemyselnou vodou, sa považuje za nevhodnú.

Fotometer na meranie pH a celkového a voľného chlóru, rozsah: 0,00 - 5,00 mg/l Cl2 (celkový a voľný chlór), presnosť: ± 0,04 mg/l na 1,50 mg/l; rozsah: 6,50 - 8,00 pH, Presnosť: ± 0,01 pH. Dodáva sa v pevnom kufríku s 2 kyvetami, činidlami, čistiacimi tkanivami a návodom na použitie.

Fotometer na meranie fosfátu (nízky rozsah), rozsah: 0,00 - 2,50 mg/l PO4, presnosť: ± 0,04 mg/l na 1,00 mg/l. Dodáva sa v pevnom kufríku s 2 kyvetami, činidlami, čistiacimi tkanivami a návodom na použitie. ...

Fotometer na meranie celkového a voľného chlóru (vysoký rozsah), rozsah: 0,00 - 10,00 mg/l Cl2 (celkový a voľný chlór), presnosť: ± 0,10 mg/l na 5,00 mg/l. Dodáva sa v pevnom kufríku s 2 kyvetami, činidlami, čistiacimi tkanivami a návodom na použitie.

Fotometer na meranie chlóridu, rozsah: 0,00 - 20,00 mg/l Cl, presnosť: ± 0,4 mg/l na 10,0 mg/l. Dodáva sa v pevnom kufríku s 2 kyvetami, činidlami, čistiacimi tkanivami a návodom na použitie.

Turbidimeter (prístroj na meranie zákalu) s rozsahom FTU 0,00 - 50,00 a 50 - 1000 FTU. rozlíšenie 0,01 (0,00 až 50,00 FTU) a 1 (50 - 1000 FTU). 3 body kalibrácie (0, 10 a 500 FTU). Turbidimeter meria koncentráciu nerozpustených, suspendovaných častíc prítomných v kvapaline. Zákal je miera čírosti vzorky. Pre aplikácie s pitnou vodou je zákal ukazovateľom kvality vody. Testovanie zákalu ...