EZV header background

Elektromagnetické ventily

Elektromagnetický ventil s 1,5 metrovým káblom a fittingami pre SMS122 a SMS125.