EZV header background

Fotometer na meranie pH a celkového a voľného chlóru, rozsah: 0,00 - 5,00 mg/l Cl2 (celkový a voľný chlór), presnosť: ± 0,04 mg/l na 1,50 mg/l; rozsah: 6,50 - 8,00 pH, Presnosť: ± 0,01 pH. Dodáva sa v pevnom kufríku s 2 kyvetami, činidlami, čistiacimi tkanivami a návodom na použitie.


Zobraziť kategóriu

Fotometer na meranie pH a celkového a voľného chlóru, rozsah: 0,00 - 5,00 mg/l Cl2 (celkový a voľný chlór), presnosť: ± 0,04 mg/l na 1,50 mg/l; rozsah: 6,50 - 8,00 pH, Presnosť: ± 0,01 pH. Dodáva sa v pevnom kufríku s 2 kyvetami, činidlami, čistiacimi tkanivami a návodom na použitie.

Kombinovaný fotometer 3 v 1. Najnovšia rada mikroprocesorovo riadených profesionálnych fotometrov má vynikajúcu využiteľnosť a je ideálny pre meranie v teréne. Chlór je obyčajne najviac používaný ako dezinfekčný prostriedok pridávaný do vody. Chlór sa v rôznych dávkach využíva pri spracovaní pitnej vody a odpadovej vody, pri príprave vody určenej pre bazény a kúpele, pri sanitácii a pri spracovaní potravín k sterilizácii. Prenosný mikroprocesorom riadený prístroj bol vyvinutý, na meranie troch kritických parametrov určujúcich dobrú kvality vody: pH, voľného a celkového chlóru. Tento prístroj poskytuje vyššie rozlíšenie, lepšiu presnosť a okamžité výsledky.

* vyššie uvedený prístroj bol výrobcom zaradený medzi tovar, za ktorý sa bude k obvyklému prepravnému od výrobcu k distribútorovi (aj EZV spol. s r.o.) účtovať jednorázový príplatok 60€ (dôvod - legislatíva EU(ADR) pre prepravu tovaru obsahujúceho nebezpečné látky). Z tohto dôvodu vyššie uvedená cena sa môže podľa počtu objednaných prístrojov zvýšiť - v najnepriaznivejšon prípade (objednaný iba 1 ks) môže byť vyššia až o uvedenú prepravnú prirážku 60€. Podrobný zoznam tu.

Auto-off after 10 minutes of non-use
Battery Type 1 x 9V (included)
Dimensions 192 x 104 x 52 mm
Environment 0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 100%
Free Chlorine Accuracy ±0.04 mg/l @1.50 mg/l
Free Chlorine Method adaptation of the USEPA method 330.5 and Standard Method 4500-Cl G
Free Chlorine Range 0.00 to 5.00 mg/l Cl2
Free Chlorine Resolution 0.01 mg/l (0.00 to 3.50 mg/l); 0.10 mg/l (above 3.50 mg/l)
Light Detector silicon photocell and 525 nm narrow band interference filter
Light Source tungsten lamp
pH Accuracy pH ±0.1 pH @7.2 pH
pH Method adaptation of the phenol red method
pH Range 6.5 to 8.0 pH
pH Resolution 0.1 pH
Total Chlorine Accuracy ±0.04 mg/l @1.50 mg/l
Total Chlorine Range 0.00 to 5.00 mg/l Cl2
Total Chlorine Resolution 0.01 mg/l (0.00 to 3.50 mg/l); 0.10 mg/l (above 3.50 mg/l)
Weight 380 g

10 ml sklenené kyvety pre fotometre (2 ks).

Veko na sklenené kyvety (Mi0001) 2 ks.

Zátky pre sklenené kyvety (Mi0001) 2 ks.

Sada činidiel pre meranie celkového a voľného chlóru (na 100 testovaní).

Sada činidiel pre meranie pH (na 100 testovaní).

Sada činidiel pre meranie pH a celkového a voľného chlóru (na 100 testovaní).