EZV header background

Fotometer na meranie amoniaku (nízky rozsah) Nesslerov spôsob, rozsah: 0,00 - 3,00 mg/l (NH3-N), presnosť: ± 0,04 mg/L na 1.50 mg/l. Dodáva sa v pevnom kufríku s 2 kyvetami, činidlami, čistiacimi tkanivami a návodom na použitie.


Zobraziť kategóriu

Fotometer na meranie amoniaku (nízky rozsah) Nesslerov spôsob, rozsah: 0,00 - 3,00 mg/l (NH3-N), presnosť: ± 0,04 mg/L na 1.50 mg/l. Dodáva sa v pevnom kufríku s 2 kyvetami, činidlami, čistiacimi tkanivami a návodom na použitie.

Tento užívateľsky príjemný fotometer Vám umožní priame meranie v mg/l. Zisťovanie amoniak v systémoch úpravy vody je dôležité najmä pre potreby akvaristiky, ale aj pre prevádzkovateľov rybích fariem. Amoniak je vysoko rozpustný vo vode a veľmi toxický pre ryby. Majitelia rybích fariem musia dôkladne sledovať a udržiavať hladinu amoniaku, aby zabezpečili optimálne podmienky pre ich vodné zásobárne.

* vyššie uvedený prístroj bol výrobcom zaradený medzi tovar, za ktorý sa bude k obvyklému prepravnému od výrobcu k distribútorovi (aj EZV spol. s r.o.) účtovať jednorázový príplatok 60€ (dôvod - legislatíva EU(ADR) pre prepravu tovaru obsahujúceho nebezpečné látky). Z tohto dôvodu vyššie uvedená cena sa môže podľa počtu objednaných prístrojov zvýšiť - v najnepriaznivejšon prípade (objednaný iba 1 ks) môže byť vyššia až o uvedenú prepravnú prirážku 60€. Podrobný zoznam tu.

Ammonia Accuracy ±0.04 mg/l @1.50 mg/l
Ammonia Range 0.00 to 3.00 mg/l (NH3-N)
Ammonia Resolution 0.01 mg/l
Auto-off after 10 minutes of non-use
Battery Type 1 x 9V (included)
Dimensions 192 x 104 x 52 mm
Environment 0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 100%
Light Detector silicon photocell and 466 nm narrow band interference filter
Light Source Blu LED 466 nm
Method adaptation of Nessler method
Weight 380 g

10 ml sklenené kyvety pre fotometre (2 ks).

Veko na sklenené kyvety (Mi0001) 2 ks.

Zátky pre sklenené kyvety (Mi0001) 2 ks.

Sada činidiel pre meranie amoniaku – nízky rozsah (na 100 testovaní).