EZV header background

Príslušenstvo pre laboratórne prístroje

Vodivostná sonda s 1 metrovým káblom pre Mi306.

Sonda na meranie vodivosti/TDS/teploty pre Mi306.

Sonda na meranie vodivosti/TDS/teploty pre Mi170.

Sonda na meranie teploty z nerezovej oceli pre Mi150 / Mi151 / Mi160.

Zosilnená elektróda na meranie pH/ vodivosti/TDS/teploty s 1 metrovým káblom pre Mi805 / Mi806.

Zosilnená elektróda na meranie pH/teploty s 1 metrovým káblom pre Mi105.

Zosilnená elektróda na meranie pH/ORP/teploty s 1 metrovým káblom pre Mi106.

Držiak elektród pre laboratórne meracie prístroje.

Kábel pre PC s RS232, 2 m, pre Mi160 / Mi170 / Mi180.

Kábel pre PC s RS232, 2 m, pre Mi306.

10 ml sklenené kyvety pre fotometre (2 ks).

Veko na sklenené kyvety (Mi0001) 2 ks.

Zátky pre sklenené kyvety (Mi0001) 2 ks.

10 ml sklenené kyvety pre Mi415 (2 ks).

Veko na sklenené kyvety (Mi0011) 2 ks.

Zátky pre sklenené kyvety (Mi0011) 2 ks.

Plochá zátka pre sklenené kyvety (Mi0011) 2 ks.

PC softvér pre Mi306, Mi160, Mi170, M 180 a Mi190.

Sonda na meranie pH/teploty pre pH55 a pH56.

Sonda na meranie ORP/teploty pre ORP57

Sonda na meranie pH/ORP/teploty pre pH58.

Sonda na meranie vodivosti/TDS/teploty pre EC59 a EC60.