EZV header background

Prístroje pre domácnosť EZV...D

Prístroje EZV...D slúžia na zamedzenie tvorby vodného kameňa a odstránenie už vytvorených pevných usadenín. Ponúkané prístroje EZV...D slúžia aj na to, aby sa ušetrila námaha a financie spojené s výmenou alebo čistením vyhrievacích telies v bojleroch, práčkach, umývačkách riadu, v prietokových ohrievačoch vody, sprchovacích ružiciach, splachovacích nádržkách a pod.

Kompaktné jednotky k EZV...D

Kompaktnou jednotkou nazývame potrubie určitej (krátkej) dĺžky opatrené prípojnými prvkami (spravidla šrúbenie - KZ, resp. príruby - KP) v strede ktorého je vytvorená cievka vytvárajúca impulzné dynamické magnetické pole pôsobiace na upravovanú vodu. Spomínaná cievka je proti mechanickému poškodeniu chránená plastovým obalom s penovou výplňou. Samotné potrubie je z polypropylénu a jeho maximálne teplotné a tlakové zaťaženie je 90°C/1,6 MPa. Kompaktné jednotky sa používajú za účelom zvýšenia účinnosti pôsobenia vytváraného poľa, ako aj na zvýšenie mechanickej odolnosti vytvorenej cievky voči vonkajším vplyvom.


Krytie / Rozmery (mm): IP 54 / 150x100x65
Optimálny rozsah prietokov (liter/min): 3 - 12
Svetlosť - vonkajší priemer potrubia: 1/2
Krytie / Rozmery (mm): IP 54 / 150x100x65
Optimálny rozsah prietokov (liter/min): 5 - 17
Svetlosť - vonkajší priemer potrubia: 3/4" - 27 mm
Krytie / Rozmery (mm): IP 54 / 150x100x65
Optimálny rozsah prietokov (liter/min): 7 - 25
Svetlosť - vonkajší priemer potrubia: 1" - 34 mm
Krytie / Rozmery (mm): IP 54 / 150x100x65
Optimálny rozsah prietokov (liter/min): 12 - 37
Svetlosť - vonkajší priemer potrubia: 5/4" - 42 mm
Krytie / Rozmery (mm): IP 54 / 150x100x65
Optimálny rozsah prietokov (liter/min): 15 - 57
Svetlosť - vonkajší priemer potrubia: 6/4" - 48 mm