EZV header background

Fotometer na meranie chlóridu, rozsah: 0,00 - 20,00 mg/l Cl, presnosť: ± 0,4 mg/l na 10,0 mg/l. Dodáva sa v pevnom kufríku s 2 kyvetami, činidlami, čistiacimi tkanivami a návodom na použitie.


Zobraziť kategóriu

Fotometer na meranie chlóridu, rozsah: 0,00 - 20,00 mg/l Cl, presnosť: ± 0,4 mg/l na 10,0 mg/l. Dodáva sa v pevnom kufríku s 2 kyvetami, činidlami, čistiacimi tkanivami a návodom na použitie.

Chlorid je hlavná zložka morskej vody a je veľmi žieravá v kyslom prostredí. To si vyžaduje pozorné sledovanie v aplikáciách, ktoré sú kontaminované morskou vodou, ako sú napríklad námorné kotly. Chloridy sú používané k profesionálnej úprave vody na určenie cyklu koncentrácie u nízkotlakových kotlov a chladiacich systémov. Je dôležité sledovať koncentrácie chloridov v kotloch, aby sa zabránilo poškodeniu kovových dielov. Vo vysokej koncentrácií, môže chlorid spôsobovať koróziu nerezovej ocele.

* vyššie uvedený prístroj bol výrobcom zaradený medzi tovar, za ktorý sa bude k obvyklému prepravnému od výrobcu k distribútorovi (aj EZV spol. s r.o.) účtovať jednorázový príplatok 60€ (dôvod - legislatíva EU(ADR) pre prepravu tovaru obsahujúceho nebezpečné látky). Z tohto dôvodu vyššie uvedená cena sa môže podľa počtu objednaných prístrojov zvýšiť - v najnepriaznivejšon prípade (objednaný iba 1 ks) môže byť vyššia až o uvedenú prepravnú prirážku 60€. Podrobný zoznam tu.

Auto-off after 10 minutes of non-use
Battery Type 1 x 9V (included)
Chloride Accuracy ±0.4 mg/l @10.0 mg/l
Chloride Range 0.00 to 20.00 mg/l Cl¯
Chloride Resolution 0.01 mg/l
Dimensions 192 x 104 x 52 mm
Environment 0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 100%
Light Detector silicon photocell and 466 nm narrow band interference filter
Light Source Blu LED 466 nm
Method Adaptation of mercury (II) thiocyanate method
Weight 380 g

10 ml sklenené kyvety pre fotometre (2 ks).

Veko na sklenené kyvety (Mi0001) 2 ks.

Zátky pre sklenené kyvety (Mi0001) 2 ks.

Sada činidiel pre meranie chlóridu (na 100 testovaní).