EZV header background

Detekčné prístroje

Detekčný prístroj na sledovanie hodnoty pH umožňuje priebežne sledovať požadovaný parameter priamo vo vašej nádrži. Rozsah pH: 0.0 až 14.0, rozlíšenie: 0,1 pH, presnosť ± 0,2 pH, nastavenie sledovanej hodnoty: 3,5 až 7,5 pH. Medzi jeho vlastnosti patrí: užívateľsky voliteľné nastavenie bodov (minimálna hodnota/maximálna hodnota), vizuálny LED alarm a manuálna 2 bodová kalibrácia.

Detekčný prístroj na sledovanie hodnoty pH umožňuje priebežne sledovať požadovaný parameter priamo vo vašej nádrži. Rozsah: 0,0 až 14,0 pH, rozlíšenie: 0,1 pH, presnosť: ± 0,2 pH, nastavenie sledovanej hodnoty: 5.5 až 9.5 pH. Medzi jeho vlastnosti patrí: užívateľsky voliteľné nastavenie bodov (minimálna hodnota/maximálna hodnota), vizuálny LED alarm a manuálna 2 bodová kalibrácia.

Detekčný prístroj na sledovanie hodnoty vodivosti umožňuje priebežne sledovať požadovaný parameter priamo vo vašej nádrži. Rozsah: 0.0 - 10.0 mS, rozlíšenie: 0.1 mS/cm, presnosť: ± 0,2% plného rozsahu, nastavenie sledovaného rozsahu: 1.5 - 3.5 mS. Medzi jeho vlastnosti patrí: užívateľsky voliteľné nastavenie bodov (minimálna hodnota/maximálna hodnota), ...

Detekčný prístroj na sledovanie hodnoty TDS umožňuje priebežne sledovať požadovaný parameter priamo vo vašej nádrži. Rozsah: 0 - 1990 ppm, rozlíšenie: 10 ppm, presnosť: ± 0,2% plného rozsahu. nastavenie sledovaných hodnôt: 700 - 1800 ppm. Medzi jeho vlastnosti patrí: užívateľsky voliteľné nastavenie bodov (minimálna hodnota/maximálna hodnota), vizuálny LED alarm a manuálna 1 bodová kalibrácia.