EZV header background

Chemické testovacie súpravy

Kvalita a rast rastlín a plodín veľmi závisí od fyzikálnych a chemických vlastnostiach pôdy, teda na zložení pôdy, ktorá obsahuje: minerály a organické látky, vodu, plyny ako kyslík a oxid uhličitý a živé organizmy (primárne mikroorganizmov, ako sú huby a baktérie). Pôda dodáva rastlinám vodu a živiny. Každá rastlina potrebuje určité zloženie pôdy, v ktorej môže ...