EZV header background

Digitálne refraktometre

Digitálny refraktometer na meranie % Brix cukru. Rozsah 0-85% Brix, rozlíšenie 0,1%, presnosť ± 0,2%. Dodáva sa s 9V batériou a návodom na použitie. Digitálny refraktometer je optický prístroj, ktorý využíva meranie indexu lomu svetla pre určenie % Brix cukru vo vodných roztokoch. Táto metóda je jednoduchá a rýchla. Vzorky sú merané po užívateľsky jednoduchej kalibrácií deionizovanou, ...

Digitálny refraktometer na meranie fruktózy. Rozsah 0 až 85 % hmotnosti. Rozlíšenie 0,1 %, presnosť ± 0,2 %. Dodáva sa s 9V batériou a návodom na použitie. Digitálny refraktometer je optický prístroj, ktorý využíva meranie indexu lomu svetla pre určenie % fruktózy vo vodných roztokoch. Táto metóda je jednoduchá a rýchla. Vzorky sú merané po užívateľsky jednoduchej kalibrácií deionizovanou, ...

Digitálny refraktometer na meranie glukózy. Rozsah 0 až 85 % hmotnosti. Rozlíšenie 0,1%, presnosť ± 0,2 %. Dodáva sa s 9V batériou a návodom na použitie. Digitálny refraktometer je optický prístroj, ktorý využíva meranie indexu lomu svetla pre určenie % glukózy vo vodných roztokoch. Táto metóda je jednoduchá a rýchla. Vzorky sú merané po užívateľsky jednoduchej kalibrácií deionizovanou, ...

Digitálny refraktometer na meranie invertného cukru. Rozsah 0 až 85 % hmotnosti. Rozlíšenie 0,1%, presnosť ± 0,2 %. Dodáva sa s 9V batériou a návodom na použitie. Digitálny refraktometer je optický prístroj, ktorý využíva meranie indexu lomu svetla pre určenie invertovaného cukru vo vodných roztokoch. Táto metóda je jednoduchá a rýchla. Vzorky sú merané po užívateľsky ...

Digitálny refraktometer na meranie vína a produktov z hrozna. Rozsah 0 až 50 % Brix / 0 až 80 °C (32 až 176 °F). Rozlíšenie: 0,1% Brix / 0,1 °C (0,1 °F). Presnosť: ± 0,2% Brix / ± 0,3 °C (± 0,5 °F). Dodáva sa s 9V batériou a návodom na použitie. Digitálny refraktometer je optický prístroj, ktorý využíva meranie indexu lomu svetla pre určenie % Brix cukru vo vodných roztokoch. ...

Digitálny refraktometer na meranie vína a produktov z hrozna. Rozsah: 0 až 28 °Baumé / 0 až 80 °C (32 až 176 °F). Rozlíšenie: 0,1 ° Baumé / 0,1 °C (0,1 °F). Presnosť: ± 0,1 °Baumé / ± 0,3 °C (± 0,5 °F). Dodáva sa s 9V batériou a návodom na použitie. Digitálny refraktometer je optický prístroj, ktorý využíva meranie indexu lomu svetla pre určenie °Baumé vo vodných roztokoch. Meranie indexu ...

Digitálny refraktometer na meranie vína a produktov z hrozna. Rozsah: 0 – 50 % Brix / 0 – 25 % potenciálneho objemu alkoholu / 0 až 80 °C (32 až 176 ° F). Rozlíšenie: 0,1 % Brix / 0,1 % potenciálneho objemu alkoholu / 0,1 °C (0,1 °F). Presnosť: ± 0,2 % Brix / ± 0,2 % potenciálneho objemu alkoholu / ± 0,3 °C (± 0,5 °F). Dodáva sa s 9V batériou a návodom na použitie. Digitálny refraktometet je ...

Digitálny refraktometer na meranie vína a produktov z hrozna. Rozsah: 0 – 50 % Brix / 0 až 230 ° Oechsle / 0 až 42 °kmw / 0 až 80 °C (32 až 176 °F). Rozlíšenie: 0,1 % Brix / 1 °Oechsle / 0.1 °kmw / 0,1 °C (0,1 °F). Presnosť: ± 0,2 % Brix / ± 1 °Oechsle / ± 0,2 °kmw / ± 0,3 °C (± 0,5 °F). Dodáva sa s 9V batériou a návodom na použitie. Digitálny refraktometer je optický prístroj, ktorý využíva ...

Digitálny refraktometer na meranie chloridu sodného. Rozsah: 0 až 28 g/100 g /0 - 34 g/100 ml / 0 až 26 °Baum/1,000 - 1,216 SG / až 80 °C (32 až 176 °F). Rozlíšenie: 0,1 g/100 g / 0,1 g/100 ml / 0,001 sg / 0,1 °Baum / 0,1 °C (0,1 °F). Presnosť: ± 0,2 g/100 g / ± 0,2 g/100 ml / ± 0,002 sg / 0,2 °Baum / 0,3 °C (0,5 ° F). Dodáva sa s 9V batériou a návodom na použitie. ...

Digitálny refraktometer na meranie morskej vody. Rozsah: 0 až 50 psu / 0 až 150 ppt / 1,000 až 1,114 sg / 0 až 80 °C (32 až 176 °F). Rozlíšenie: 1 psu/ 1 ppt / 0,001 SG / 0,1 °C (0,1 °F). Presnosť: ± 2 psu / ± 2 ppt / ± 0,002 sg / ± 20,3 °C (± 20,5 °F). Dodáva sa s 9V batériou a návodom na použitie. ...

Digitálny refraktometer pre meranie etylénglykolu. Rozsah: 0 až 100% obj / 0 až -50 °C (32 až -58 ° F), bod tuhnutia / 0 až 80 °C (32 až 176 °F). Rozlíšenie: 0,1% obj / 0,1 °C (0,1 °F) Bod tuhnutia / 0,1 °C (0,1 °F). Presnosť: ± 0,2% obj / ± 0,5 (± 1,0 °F) Bod tuhnutia / ± 0,3 °C (± 0,5 °F). Dodáva sa s 9V batériou a návodom na použitie. ...