EZV header background

Prenosné meracie prístroje

Prenosný pH meter, rozsah: 0,0 až 14,0, 2 bodová manuálna kalibrácia, presnosť: ± 0.2 pH. Dodáva sa so zosilnenou pH elektródou SE220, 9V batériou, balením s kalibrovacím roztokom 20 ml. pH 7,01 a skrutkovačom pre kalibráciu. ...

Prenosný pH meter, 0,00 - 14,00, s 2 bodovou manuálnou kalibráciou, presnosť: ± 0.02 pH.. Dodáva sa so zosilnenou pH elektródou SE220, 9V batériou, balením s kalibrovacím roztokom 20 ml. pH 7,01 a skrutkovačom pre kalibráciu. ...

Prenosný mikroprocesorom riadený merací prístroj na meranie pH/teploty s automatickou kalibráciou a automatickou teplotnou kompenzáciou. Rozsah: 0,00 až 14,00 pH a 0 až 70 °C, presnosť: ± 0,01 pH. Dodáva sa so zosilnenou pH elektródou SE220 a teplotnou sondou MA830R, 9V batériou a balením s kalibrovacím roztokom 20 ml. pH 7,01. ...

Konduktometer, rozsah: 0 až 1990 µS/cm - s automatickou teplotnou kompenzáciou a 1 bodovou manuálnou kalibráciou. Dodáva sa s vodivostou sondou SE510, 9V batériou, balením s kalibrovacím roztokom 20 ml 1.413 µS/cm a skrutkovačom pre kalibráciu. ...

Konduktometer, rozsah: 0,0 až 10,0 mS/cm - s automatickou teplotnou kompenzáciou a 1 bodovou manuálnou kalibráciou. Dodáva sa s vodivostou sondou SE520, 9V batériou, balením s kalibrovacím roztokom 20 ml 1413 µS/cm a skrutkovačom pre kalibráciu. ...

TDS meter, rozsah: 0 až 1990 ppm - s automatickou teplotnou kompenzáciou a 1 bodovou manuálnou kalibráciou. Dodáva sa s TDS sondou SE510, 9V batériou, balením s kalibrovacím roztokom 20 ml 1382 ppm a skrutkovačom pre kalibráciu. ...

TDS meter, rozsah: 0,0 až 10,0 g/l - s automatickou teplotnou kompenzáciou a 1 bodovou manuálnou kalibráciou. Dodáva sa s TDS sondou SE520, 9V batériou, balením s kalibrovacím roztokom 20 ml 6,44 ppt a skrutkovačom pre kalibráciu. ...

ORP meter, rozsah ± 999 mV, s presnosťou ± 5 mV. Dodáva sa s platinovou elektródou SE300 a 9V batériou.

MW500 je  kompaktný prenosný merací prístroj na meranie ORP s rýchlejším mikroprocesorom. Tento lacný, praktický a ergonomicky navrhnutý prenosný prístroj je ideálny pre každého, kto vyžaduje rýchle a spoľahlivé meranie. ...

Prenosný merací prístroj na meranie DO, rozsah 0,0 až 19,9 ppm O2/l, rozlíšenie 0,1 ppm, presnosť 1,5% z plného rozsahu stupnice. Dodáva sa s polarografickou DO sondou MA840 s 3 m káblom, náhradnými membránami, roztokom elektrolytu MA9071, skrutkovačom pre kalibráciu a 9V batériou. ...

Prenosný Lux meter, rozsahy: 0.000 až 1999, 2000 až 19999, 20000 až 50000 lux, presnosť ± 6% z hodnoty ± 1 digit, 9V batéria, funkcia automatického vypnutia po 5 minútach.

MW700 je prenosný Lux meter určený na meranie intenzity svetla. MW700 má rýchlejší mikroprocesor a ergonomický odľahčený dizajn. Medzi ďalšie vlastnosti patrí väčší a čitateľnejší displej LED a dlhá životnosť batérie. ...

Kombinovaný pH/vodivosť/TDS meter, rozsah: 0,0 - 14,0 pH, 0 až 1990 ppm, 0 až 1990 µS/cm, presnosť ± 0,2 pH a ± 2% rozsahu pre vodivosť a TDS. Dodáva sa s kombinovanou elektródou SE600, 9V batériou, balením s kalibrovacími roztokmi 20ml pH 7,01, 1382 ppm a 1413 µS/cm. ...

Kombinovaný pH/vodivosť/TDS meter, rozsah: 0,00 - 14,00 pH, 0 až 4000 ppm, 0,00 až 6,00 mS/cm, presnosť ± 0,20 pH a ± 2% rozsahu pre vodivosť a TDS. Dodáva sa s kombinovanou elektródou SE600, 9V batériou, balením s kalibrovacími roztokmi 20 ml pH 7,01, 1500 ppm a 1413 µS/cm. ...