EZV header background

Laboratórne meracie prístroje

Laboratórny merací prístroj na meranie pH/teploty s automatickou kalibráciou v 1 alebo 2 bodoch so 7 hodnotovou kalibrovacou pamäťou, rozsah -2.00 až 16.00 pH / -20.0 až 120.0 °C, presnosť ± 0,01 pH, automatická teplotná kompenzácia.

Mi150 je moderný mikroprocesorom riadený laboratórny merací prístroj na meranie pH/Teploty. Je ideálny pre študentov a ...

Laboratórny merací prístroj na meranie pH/ORP/teploty s automatickou kalibráciou v 1 alebo 2 bodoch so 7 hodnotovou kalibrovacou pamäťou, rozsah -2.00 až 16.00 pH / ±699.9mV / ±2000 mV / -20.0 až 120.0 °C, presnosť ± 0,01 pH / ±1mV / ±0.4ºC, automatická teplotná kompenzácia.

Tento vysoko výkonný mikroprocesor riadený laboratórny merací prístroj na meranie pH/ORP/teploty je ideálny ...

Laboratórny merací prístroj na meranie pH/ORP/ISE/teploty s automatickou kalibráciou v 1,2 alebo 3 bodoch so 7 hodnotovou kalibrovacou pamäťou, rozsah -2.00 až 16.00 pH / ±699.9mV / ±2000 mV / 0.001 až 19999 ppm / -20,0 až 120,0 °C, presnosť ± 0,01 pH / ±1mV / 0,5 % f.s. / ±0,4ºC, automatická teplotná kompenzácia, GLP funkcia - pomocou ktorej môže užívateľ v ktoromkoľvek okamihu vyvolať kalibráciu

Laboratórny merací prístroj na meranie vodivosti/TDS/NaCl/teploty s funkciou GLP, ktorá umožňuje užívateľom ukladať a sťahovať dáta o stave systému, vodivostný rozsah : 0.00 až 29.99 mS/cm 30.0 až 299.0 mS/cm; 3 až 29.99 mS/cm; 30.0 až 200.0 mS/cm; až 500.0 mS/cm bez cat; rozsah TDS: 0.00 až 14.99 mg/l (ppm); 150 až 1499 mg/l (ppm); 1.50 až 14.99 g/l (ppt); ...

Laboratórny merací prístroj na meranie pH/mV/vodivosti/TDS/NaCl/teploty s funkciou GLP, ktorá umožňuje užívateľom ukladať a sťahovať dáta o stave systému, pH rozsah: -2.00 až 16.00 pH a 0.000 až 14.000 pH; ORP rozsah: ±699,9 až ±2000 mV; vodivostný rozsah : 0.00 až 29.99 µS/cm; 30.0 až 299.0 µS/cm; 300.0 až 2999.0 µS/cm; 3.00 až 29.99 mS/cm, 30.0 až 200.0 mS/cm; až 500.0 mS/cm bez cat; ...

Laboratórny merací prístroj na meranie DO/teploty s funkciou GLP, ktorá umožňuje užívateľom ukladať a sťahovať dáta o stave systému. Rozsah DO: 0,00 - 45,00 mg/l (ppm) a 0,0 až 300,0%, teplota -5 ° C až 55,0 ° C. Rozlíšenie: 0,01 ppm na 0,1%, 0,1 ° C. Automatická kalibrácia v jednom alebo v dvoch bodoch na 0% (s MA9070), alebo 100% (vo vzduchu) kyslíka. ...