EZV header background

Fotometer na meranie fosfátu (nízky rozsah), rozsah: 0,00 - 2,50 mg/l PO4, presnosť: ± 0,04 mg/l na 1,00 mg/l. Dodáva sa v pevnom kufríku s 2 kyvetami, činidlami, čistiacimi tkanivami a návodom na použitie. ...


Zobraziť kategóriu

Fotometer na meranie fosfátu (nízky rozsah), rozsah: 0,00 - 2,50 mg/l PO4, presnosť: ± 0,04 mg/l na 1,00 mg/l. Dodáva sa v pevnom kufríku s 2 kyvetami, činidlami, čistiacimi tkanivami a návodom na použitie.

Tento užívateľsky príjemný fotometer Vám umožní priame meranie v mg/l. Fosfáty sú prítomné v prírodných vodách a v bežných koncentráciách, nepredstavuje žiadne zvláštne ohrozenie zdravia pre človeka. Avšak, nadmerné znečistenie vodných tokov vplyvom poľnohospodárskych hnojív alebo únik odpadovej vody môže podporiť nadmerný rast rias alebo rastlín.

* vyššie uvedený prístroj bol výrobcom zaradený medzi tovar, za ktorý sa bude k obvyklému prepravnému od výrobcu k distribútorovi (aj EZV spol. s r.o.) účtovať jednorázový príplatok 60€ (dôvod - legislatíva EU(ADR) pre prepravu tovaru obsahujúceho nebezpečné látky). Z tohto dôvodu vyššie uvedená cena sa môže podľa počtu objednaných prístrojov zvýšiť - v najnepriaznivejšon prípade (objednaný iba 1 ks) môže byť vyššia až o uvedenú prepravnú prirážku 60€. Podrobný zoznam tu.

Accuracy Range ±0.04 mg/l @1.00 mg/l
Auto-off after 10 minutes of non-use
Battery Type 1 x 9V (included)
Dimensions 192 x 104 x 52 mm
Environment 0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 100%
Light Detector silicon photocell and 610 nm narrow band interference filter
Light Source tungsten lamp
Method adaptation of Ascorbic Acid method
Phosphate Range 0.00 to 2.50 mg/l PO4
Resolution Range 0.01 mg/l
Weight 380 g

10 ml sklenené kyvety pre fotometre (2 ks).

Veko na sklenené kyvety (Mi0001) 2 ks.

Zátky pre sklenené kyvety (Mi0001) 2 ks.

Sada činidiel pre meranie fosfátu – nízky rozsah (na 100 testovaní).