EZV header background

Roztoky na kalibráciu a údržbu

Preplachovací roztok – deionizovaná voda (balenie s 25x20 ml sáčkami).

Skúšobný roztok pre SMS315 (balenie s 25x20 ml sáčkami).

Skúšobný roztok pre SMS415 (balenie s 25x20 ml sáčkami).

Kalibračný roztok pH 4,01 (balenie s 25x20 ml sáčkami).

Skúšobný roztok pre SMS115 (balenie s 25x20 ml sáčkami).

Kalibračný roztok pH 7,01 (balenie s 25x20 ml sáčkami).

Kalibračný roztok pH 10,01 (balenie s 25x20 ml sáčkami).

Čistiaci roztok pre elektródy (balenie s 25x20 ml sáčkami).

Vodivostný roztok 12880 mS/cm (balenie s 25x20 ml sáčkami).

Vodivostný roztok 1413 µS/cm (balenie s 25x20 ml sáčkami).

Roztok 1332 ppm TDS (balenie s 25x20 ml sáčkami).

Kalibračný roztok 84 mS/cm (balenie s 25x20 ml sáčkami).

Kalibračný roztok 111.8 mS/cm (balenie s 25x20 ml sáčkami).

Roztok 6,44 ppt TDS (balenie s 25x20 ml sáčkami).

Roztok 800 ppm TDS (balenie s 25x20 ml sáčkami).

Roztok 1500 ppm TDS (balenie s 25x20 ml sáčkami).

Kalibračný roztok pH 1,68 (230 mL).

Kalibračný roztok pH 4.01 (230 mL).

Kalibračný roztok pH 6.86 (230 mL).

Kalibračný roztok pH 7.01 (230 mL).

Kalibračný roztok pH 9.18 (230 mL).

Kalibračný roztok pH 10.01 (230 mL).

Elektrolytický plniaci roztok 3,5m KCl (230 mL).

Elektrolytický plniaci roztok 1 m KNO3 (230 ml).

Roztok na uskladnenie pH/ORP elektród  (230 mL).

Vodivostný roztok 12.880 mS/cm (230 mL).

Vodivostný roztok 1,413 mS/cm (230 mL).

Kalibračný roztok 84 µS/cm (230 mL).

Vodivostný roztok 80.000 mS/cm (230 mL).

Kalibračný roztok 111800 µS/cm (230 mL).

Vodivostný roztok 100% NaCl (230 mL).

Kalibračný roztok 5000 µS/cm (230 mL).

Roztok s nulovým obsahom kyslíka (230 ml) pre SM600.

Oxidačný elektrolytický roztok (230 ml) pre SM600.

Kalibračný roztok pH 12,45 (230ml).