EZV header background

Dažďový filter

regen
  • Denne spotrebuje človek cca 130 - 140 litrov vody.
  • Štvorčlenná domácnosť spotrebuje za rok cca 90.000 litrov vody.
  • Zhruba 50% z celkovej spotreby vody je možné pokryť využitím dažďovej vody.

Prednosti dažďovej vody:

  1. je zadarmo – žiadne účty a poplatky,
  2. je ideálna na polievanie rastlín,
  3. zvyšuje účinnosť prania a umývania bez použitia špeciálnych prípravkov,
  4. v práčke sa netvorí vodný kameň,
  5. nahrádza splachovanie WC pitnou vodou,
  6. počas dažďa sa nepreťažuje kanalizačné potrubie a ČOV, ...

Montáž

Montáž filtra je jednoduchá. Z pôvodnej odkvapovej rúry odrežeme požadovanú dĺžku a osadíme spodný a horný diel. Počas leta inštalujeme sito s letným dielom, pomocou ktorého sa prefiltrovaná voda odvádza do zásobníka. Pokiaľ zásobník máme umiestnený v priestore kde môže voda zamrznúť, tak počas zimného obdobia demontujeme sito ako aj letný diel a inštalujeme zimný diel. Zimný diel zabezpečuje odvedenie vody a snehu do kanalizácie bez toho, aby bol filter poškodený. Pokiaľ zásobník máme umiestnený v prostredí kde voda nezamŕza, tak na zimu vyberieme z filtra iba sito. Tým máme zabezpečené získavanie vody z topiaceho snehu resp. dažďa, aj počas zimného obdobia.

monta_dazd_filtra


Zberné nádoby dažďovej vody

dazd1 Ešte pred pár rokmi bola myšlienka využívania dažďovej vody v domácnostiach utópiou. Využívanie dažďovej vody v domácnostiach a firmách má svoje ekonomické aj ekologické prednosti. Na zachytávanie dažďovej vody sú vhodné takmer všetky typy striech a strešných krytín. V tabuľke uvádzame koeficienty odtoku pre ploché a šikmé strechy zhotovené z rôznych strešných krytín. Podľa jednoduchého vzťahu vypočítame množstvo zrážok zachytených strechou za 1 rok: Z ekonomického hľadiska by bolo vhodné, keby bola potreba vody minimálna, t.j. aby dažďová voda pokrývala celkovú spotrebu úžitkovej vody. V praxi sa však pomer medzi spotrebovanou a zachytenou dažďovou vodou len ťažko vyváži. Zachytené množstvo dažďovej vody by malo preklenúť aj dlhšie obdobia sucha. Príliš veľká zásoba dažďovej vody zase spôsobí, že nedochádza k prirodzenému čisteniu vodnej hladiny od plávajúcich nečistôt cez prepad. Osvedčené sú zásoby dažďovej vody na 14 – 21 dní. Výpočet objemu zbernej nádrže dažďovej vody: spotreba úžitkovej vody 62 l na osobu/deň x počet osôb x 14 dní (rezerva) + spotreba vody v záhrade 80 litrov/ár x veľkosť záhrady x 14 dní (rezerva) = objem zbernej nádrže v litroch Zberné nádrže môžu byť umiestnené priamo v dome, prípadne môžu byť zakopané v záhrade pod úrovňou terénu. Odtok (prepad) zbernej nádrže musí byť vždy nad vodnou hladinou. Pre potreby dopĺňania zbernej nádrže počas sucha je nutné doplniť ju o automatické dopĺňanie z vodovodnej siete. Rozvod pitnej vody a rozvod dažďovej (úžitkovej) vody musia byť oddelené. Výtokové armatúry dažďovej (úžitkovej) vody musia byť zvlášť označené. K nádrži musí byť voľný prístup pre potreby údržby a čistenia.