EZV header background

Sady činidiel pre fotometre

Reakčné činidlo na testovanie fosfátu pre MW12 (25 testov).

Reakčné činidlo na testovanie voľného chlóru pre MW10 (25 testov).

Reakčné činidlo na testovanie celkového chlóru pre MW11 (25 testov).

Reakčné činidlo na testovanie jódu pre MW13 (25 testov).

Reakčné činidlo na testovanie železa pre MW14 (25 testov).

Sada činidiel pre meranie celkového a voľného chlóru (na 100 testovaní).

Sada činidiel pre meranie amoniaku – stredný rozsah (na 100 testovaní).

Sada činidiel pre meranie voľného chlóru (na 100 testovaní).

Sada činidiel pre meranie amoniaku – nízky rozsah (na 100 testovaní).

Sada činidiel pre meranie železa (na 100 testovaní).

Sada činidiel pre meranie pH (na 100 testovaní).

Sada činidiel pre meranie pH a celkového a voľného chlóru (na 100 testovaní).

Sada činidiel pre meranie fosfátu – nízky rozsah (na 100 testovaní).

Sada činidiel pre meranie celkového a voľného chlóru – vysoký rozsah (na 45 testovaní).

Sada činidiel pre meranie chlóridu (na 100 testovaní).

Sada činidiel pre turbidimeter Mi415 – 1 x 20 mL 0 NTU – 1 x 20 mL 10 NTU – 1 x 20 mL 100 NTU.

Práškové činidlo – celkový chlór (na 100 testovaní).

Práškové činidlo – voľný chlór (na 100 testovaní).