EZV header background

Turbidimeter (prístroj na meranie zákalu) s rozsahom FTU 0,00 - 50,00 a 50 - 1000 FTU. rozlíšenie 0,01 (0,00 až 50,00 FTU) a 1 (50 - 1000 FTU). 3 body kalibrácie (0, 10 a 500 FTU). Turbidimeter meria koncentráciu nerozpustených, suspendovaných častíc prítomných v kvapaline. Zákal je miera čírosti vzorky. Pre aplikácie s pitnou vodou je zákal ukazovateľom kvality vody. Testovanie zákalu ...


Zobraziť kategóriu

Turbidimeter (prístroj na meranie zákalu) s rozsahom FTU 0,00 - 50,00 a 50 - 1000 FTU. rozlíšenie 0,01 (0,00 až 50,00 FTU) a 1 (50 - 1000 FTU). 3 body kalibrácie (0, 10 a 500 FTU).

Turbidimeter meria koncentráciu nerozpustených, suspendovaných častíc prítomných v kvapaline. Zákal je miera čírosti vzorky. Pre aplikácie s pitnou vodou je zákal ukazovateľom kvality vody. Testovanie zákalu sa vykonáva analýzou množstva svetla, ktoré sa láme pri dopade na suspendované častice, ako je íl, bahno a organické látky. Meraním zákalu fotometrickými alebo usadzovacími metódami, je možné odhadnúť obsah nerozpustených látok. Mi415 má dve prevádzkové rozsahy, 0,00 až 50,00 FNU, a 50 až 1000 FNU, s ktorými za bežných podmienok dokážeme zmerať väčšinu zákalov.

Koncentrácia nerozpustených látok (tzv. zákal) je spôsobený suspendovanými látkami vo vode. Merná jednotka prijatá normou ISO je FNU (Formazine Nephelometric Unit) a normou EPA je NTU (Nephelometric Turbidity Unit). Ďalšie dve metódy používané na testovanie zákalu a ich merné jednotky sú JTU (Jackson Turbidity Unit) a jednotky oxidu kremičitého (mg/L SiO2). Pozrite sa na prevodovú tabuľku týchto metód a ich jednotky pre vaše potreby.

Prístroj Mi415 je dodávaný s: • 2 sklenené kyvety; • reakčné činidlá; • pevný kufrík; • čistiace tkanivo; • 9V batéria a návod na použitie.

Accuracy ±0.5 FNU or ±5% of reading, whichever is greater
Auto-off after 5 minutes of non-use
Battery Type 1 x 9V
Dimensions 192 x 104 x 52 mm
Environment 0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 100%
Light Detector silicon photocell
Light Source high emission infrared LED
Method detection of scattered light
Range 0.00 to 50.00 FNU; 50 to 1000 FNU
Resolution 0.01 FNU; 1 FNU
Weight 380 g

10 ml sklenené kyvety pre fotometre (2 ks).

Veko na sklenené kyvety (Mi0001) 2 ks.

Zátky pre sklenené kyvety (Mi0001) 2 ks.

9 Voltová batéria (1 ks).

Sada činidiel pre turbidimeter Mi415 – 1 x 20 mL 0 NTU – 1 x 20 mL 10 NTU – 1 x 20 mL 100 NTU.