EZV header background

Sada činidiel pre meranie pH a celkového a voľného chlóru (na 100 testovaní).


Zobraziť kategóriu

Sada činidiel pre meranie pH a celkového a voľného chlóru (na 100 testovaní).

* vyššie uvedený reagent bol výrobcom zaradený medzi tovar, za ktorý sa bude k obvyklému prepravnému od výrobcu k distribútorovi (aj EZV spol. s r.o.) účtovať jednorázový príplatok 60€ (dôvod - legislatíva EU(ADR) pre prepravu tovaru obsahujúceho nebezpečné látky). Z tohto dôvodu vyššie uvedená cena sa môže podľa počtu objednaných reagentov zvýšiť - v najnepriaznivejšon prípade (objednaný iba 1 ks) môže byť vyššia až o uvedenú prepravnú prirážku 60€. Z vyššie uvedených dôvodov odporúčame použiť namiesto kvapalných reagentov práškové, pre ktoré sa vyššie uvedený príplatok nateraz neúčtuje. Podrobný zoznam tu.