EZV header background

Laboratórny merací prístroj na meranie pH/mV/vodivosti/TDS/NaCl/teploty s funkciou GLP, ktorá umožňuje užívateľom ukladať a sťahovať dáta o stave systému, pH rozsah: -2.00 až 16.00 pH a 0.000 až 14.000 pH; ORP rozsah: ±699,9 až ±2000 mV; vodivostný rozsah : 0.00 až 29.99 µS/cm; 30.0 až 299.0 µS/cm; 300.0 až 2999.0 µS/cm; 3.00 až 29.99 mS/cm, 30.0 až 200.0 mS/cm; až 500.0 mS/cm bez cat; ...


Zobraziť kategóriu

Laboratórny merací prístroj na meranie pH/mV/vodivosti/TDS/NaCl/teploty s funkciou GLP, ktorá umožňuje užívateľom ukladať a sťahovať dáta o stave systému, pH rozsah: -2.00 až 16.00 pH a 0.000 až 14.000 pH; ORP rozsah: ±699,9 až ±2000 mV; vodivostný rozsah : 0.00 až 29.99 µS/cm; 30.0 až 299.0 µS/cm; 300.0 až 2999.0 µS/cm; 3.00 až 29.99 mS/cm, 30.0 až 200.0 mS/cm; až 500.0 mS/cm bez cat; TDS rozsah: 0.00 až 14.99 mg/l (ppm); 15.0 až 149.9 mg/l; 150 až 1499 g/l (ppt); 1.50 až 14.99 g/l (ppt); 15.0 až 100.0 g/l; až 400.0 g/l.

Laboratórny merací prístroj Mi180 meria 6 rôznych parametrov – pH, ORP, vodivosť, TDS (celkové množstvo rozpustených látok vo vodnom roztoku), percento NaCl a teploty v rôznych rozsahov. 1,2 alebo 3 bodová kalibrácia pH so 7 hodnotovou kalibrovacou pamäťou poskytuje veľmi presné kalibračné krivky, čo umožní, pri testovaní rôznych vzoriek, rozoznať rozdiely v pH. Funkcia automatickej voľby rozsahu pri meraní vodivosti a TDS umožňuje automaticky nastaviť vhodné rozlíšenie pre skúšanú vzorku. Všetky merania môžu byť teplotne kompenzované v 20 alebo 25 °C a vyrovnávací koeficient je voliteľný užívateľom. Pre meranie skutočnej hodnoty vodivosti môže užívateľ zrušiť automatickú teplotnú kompenzáciu. Indikátor stability na LCD zaisťuje presnosť. Meranie vodivosti sa vykonáva sondou dodávanou s prístrojom. Funkcia SLP umožňuje užívateľom ukladať a sťahovať dáta o stave systému do PC cez RS232, alebo USB portu.

Prístroj Mi180 je dodávaný s:
• pH elektróda MA917B/1;
• Sonda MA813D/1 na meranie vodivosti/TDS/NaCl/Teploty;
• držiak elektród MA9315;
• kalibračné roztoky M10004 pH 4,01, M10007 pH 7,01, M10010 pH 10,01;
• čistiaci roztok M10016 na čistenie elektródy;
• M10030 kalibračný roztok 12880 µS/cm;
• M10031 kalibračný roztok 1413 µS/cm;
• dávkovacia pipeta;
• PC aplikačný softvér Mi520;
• PC kábel MA9350 s RS232, 2 m;
• návod na použitie.

Dimensions 230 x 160 x 95 mm
EC Accuracy ±1% of reading ±(0.05 µS/cm or 1 digit)
EC Calibration 1 point slope calibration with 6 memorized solutions: (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 µS/cm, 80.0 µS/cm, 111.8 mS/cm)
EC Range 0.00 to 29.99 µS/cm; 30.0 to 299.9 µS/cm; 300 to 2999 µS/cm; 3.00 to 29.99 mS/cm; 30.0 to 200.0 mS/cm; up to 500.0 mS/cm uncompensed EC*
EC Resolution 0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 1 µS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm;
Environment 0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 95%
GLP last pH, EC, NaCl calibration data
Log on Demand up to 50 samples on each range (pH, mV, EC, TDS, NaCl)
mV Accuracy ±0.2 mV; ±1 mV
mV Range ±699.9 mV; ±2000 mV
mV Resolution 0.1 mV; 1 mV
NaCl Accuracy ±1% of reading
NaCl Calibration 1 point, with MA9066 solution
NaCl Range 0.0 to 400.0%
NaCl Resolution 0.1%
PC Interface RS232 / USB Opto-isolated
pH Accuracy ±0.01 pH; ±0.002 pH
pH Calibration 1, 2 or 3 points calibration, with 7 memorized buffers (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 and 12.45)
pH Electrodes & Temp Probe MA814DB/1 & MA917B/1 & MA831R (included)
pH Range -2.00 to 16.00 pH; -2.000 to 16.000 pH
pH Resolution 0.01 pH; 0.001 pH
Power supply 12 VDC power adapter (included)
Rel mV Offset ±2000 mV
TDS Accuracy ±1% of reading ±(0.03 ppm or 1 digit)
TDS Factor 0.40 to 0.80 (default value is 0.50)
TDS Range 0.0 to 14.99 mg/l (ppm); 15.0 to 149.9 mg/l (ppm); 150 to 1499 mg/l (ppm); 1.50 to 14.99 g/l (ppt); 15.0 to 100.0 g/l (ppt); up to 400.0 g/l actual TDS* (with 0.80 factor)
TDS Resolution 0.01 mg/l; 0.1 mg/l; 1.0 mg/l; 0.01 g/l; 0.1 g/l
Temp Accuracy ±0.4°C / ±0.8°F
Temp Calibration 2 point, at 0 and 50°C / 32 and 122°F
Temp range -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F
Temp Resolution 0.1°C / 0.1°F
Temperature Coefficien t selectable from 0.00 to 6.00%/°C (EC and TDS only)
Temperature Compensation automatic or manual, from -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°FF
Weight 0.9 kg

Kombinovaná plniteľná zosilnená sklenená pH elektróda, BNC konektor, 1 m kábel.

Sonda na meranie vodivosti/TDS/teploty pre Mi170.

Sonda na meranie teploty z nerezovej oceli pre Mi150 / Mi151 / Mi160.

Kábel pre PC s RS232, 2 m, pre Mi160 / Mi170 / Mi180.

PC softvér pre Mi306, Mi160, Mi170, M 180 a Mi190.

Kalibračný roztok pH 1,68 (230 mL).

Kalibračný roztok pH 4.01 (230 mL).

Kalibračný roztok pH 6.86 (230 mL).

Kalibračný roztok pH 7.01 (230 mL).

Kalibračný roztok pH 9.18 (230 mL).

Kalibračný roztok pH 10.01 (230 mL).

Elektrolytický plniaci roztok 1 m KNO3 (230 ml).

Vodivostný roztok 12.880 mS/cm (230 mL).

Vodivostný roztok 1,413 mS/cm (230 mL).

Kalibračný roztok 84 µS/cm (230 mL).

Kalibračný roztok 111800 µS/cm (230 mL).

Vodivostný roztok 100% NaCl (230 mL).

Kalibračný roztok 5000 µS/cm (230 mL).