EZV header background

Filtre na mechanické nečistoty NANO a NANO HOT nájdete aj v našom eshope!

Filter NANO

Samočistiace filtre “NANO” zachytávajú z vody mechanické nečistoty väčšie ako 100 mikrónov. Tieto filtre je možné použiť pre filtráciu vody s teplotou do 40 °C. Nečistoty a usadeniny sa z filtra jednoducho a rýchlo vyplavia do kanála otvorením ventilu v spodnej časti filtra. Filter je určený iba na filtráciu vody a nie je vhodný na filtráciu chemicky agresívnych tekutín!


Filter NANO HOT

Samočistiace filtre “NANO HOT” zachytávajú z vody mechanické nečistoty väčšie ako 100 mikrónov. Tieto filtre je možné použiť pre filtráciu vody s teplotou až do 90°C. Filter NANO HOT napríklad vo Vašom vykurovacom systéme spoľahlivo zachytí všetky drobné mechanické nečistoty, ktoré by sa ináč zachytávali v termostatických a zmiešavacích ventiloch, vo výmenníkoch kotlov, čím by sa Vám tieto zariadenia postupne znefunkčňovali. Nečistoty a usadeniny sa z filtra jednoducho a rýchlo vyplavia do kanála otvorením ventilu v spodnej časti filtra. Filter je určený iba na filtráciu vody a nie je vhodný na filtráciu chemicky agresívnych tekutín!

Filtre mechanických nečistôt PIGI už aj v E-shope !

Filter mechanických nečistôt PIGI

Samočistiace filtre “PIGI” zachytávajú z vody všetky nečistoty o rozmeroch väčších ako 60 resp.100 µm (piesok, usadeniny,…). Možno ich použiť na ochranu rôznych typov rozvodov a zariadení (regulátory tlaku, ventily, čerpadlá, výtokové armatúry,…). Zachytené nečistoty a usadeniny sa z filtra jednoducho a rýchlo odvedú otvorením ventilu v spodnej časti filtra.

Viac informácií o filtroch mechanických nečistôt PIGI nájdete v našom elektronickom obchode.

Filtre na vodu pre domácnosti - CINTROPUR už aj v E-shope !

Filter na vodu pre domácnosti - CINTROPUR

Použitie: DOMÁCNOSTI: ochrana sanitárnych inštalácií napájaných mestkou, dažďovou alebo studničnou vodou; filtrácia vody pred chemickou úpravňou vody, reverznou osmózou, alebo UV lampou. PRIEMYSEL: ochrana sanitárnych inštalácií a strojových zariadení; filtrácia vody pred vstupom do vysokotlakových čistiacich strojov a strojov s veľmi vysokým tlakom čistenia POĽNOHOSPODÁRSTVO: filtrácia vody pre zavlažovanie (rozprašovanie); filtrácia vody pre napájanie zvierat; filtrácia dažďovej a studničnej vody PREVÁDZKY: (hotely, školy, reštaurácie, stavby,...) ochrana sanitárnach inštalácií a všetkých domových elektrospotrebičov.

Viac informácií o filtroch na vodu pre domácnosti - CINTROPUR nájdete v našom elektronickom obchode.

Práčkový filter - SUPERSMALL k zakúpeniu cez E-shop !

Práčkový filter - SUPERSMALL

Filter SUPERSMALL je určený na ochranu bielej techniky (práčky, umývačky riadu a podobné zariadenia) pred účinkami vodného kameňa. Zamedzuje jeho tvorbu a odstraňuje staršie nánosy. Vodný kameň výrazne znižuje životnosť spotrebičov ohrievajúcich vodu a taktiež zvyšuje ich prevádzkové náklady, nakoľko vrstva vodného kameňa znižuje prestup tepla, čím sa zvyšuje spotreba energie potrebnej na ohrev vody. Úprava vody prostredníctvom dávkovania polyfosfátov filtrom Supersmall je jednoduchý, účinný a cenovo výhodný spôsob, ako sa zbaviť problémov súvisiacich s tvorbou vodného kameňa. Do vody, ktorá preteká filtrom, sa dávkuje určité množstvo polyfosfátov. Takto upravená voda je pre ohrievacie špirály dostatočne upravená na to, aby sa na nich nevytváral vodný kameň.

Viac informácií o práčkovom filtri SUPERSMALL nájdete v našom elektronickom obchode.

Energetické vody pre vykurovacie teplovodné systémy

Ponuka vôd pre bezproblémový prenos vykurovacej energie zo zdroja (kotol) do vykurovacích telies (radiátory, podlahové kúrenie a pod. Voda zabezpečujúca prenos energie (tzv. energetická voda) je vhodne upravená podľa použitých konštrukčných materiálov vykurovacieho systému.

Viac sa môžete dozvedieť v tomto článku.

Doplňovací systém MDS-05

MDS-05
mds-05 zaujímavý článok

Odstránenie dusičnanov s manuálnou regeneráciou - MFD

Filter na odstránenie dusičnanov so špeciálnou náplňou, ktorá zachytáva dusičnany a vymieňa ich za chloridy. Pri regenerácii filtra je možné použiť kuchynskú soľ.

Viac sa môžete dozvedieť v tomto článku.

NEUTRALIZAČNÉ ZARIADENIE PRE KONDENZAČNÉ KOTLY

Neutralizačné zariadenie

Neutralizačné zariadenie slúži na neutralizáciu kondenzátu z kondenzačných kotlov. Neutralizáciou sa zvýši pH hodnota kondenzátu na viac ako 6,5.

Viac sa môžete dozvedieť v tomto článku.

Ponuka meracích prístrojov MILWAUKEE v našom E-shope !

Viac informácií o meracích prístrojoch MILWAUKEE nájdete v našom elektronickom obchode.

Prístroje pre domácnosť EZV...D už aj v E-shope !

Prístroje EZV...D slúžia na zamedzenie tvorby vodného kameňa a odstránenie už vytvorených pevných usadenín. Ponúkané prístroje EZV...D slúžia aj na to, aby sa ušetrila námaha a financie spojené s výmenou alebo čistením vyhrievacích telies v bojleroch, práčkach, umývačkách riadu, v prietokových ohrievačoch vody, sprchovacích ružiciach, splachovacích nádržkách a pod.

Viac informácií o prístrojoch pre domácnosť EZV...D nájdete v našom elektronickom obchode.