EZV header background

Úprava vody pre priemysel

Naša spoločnosť ponúka úpravu vody aj pre rôzne priemyselné aplikácie, v ktorých sa voda využíva ako teplonosné médium pre prenos tepla z jedného miesta na druhé. Všade tam totiž v prípade nevhodných parametrov používanej vody môže dôjsť k nežiaducim prejavom takejto vody ako je zainkrustovanie komponentov systému, ich korózia , zanesenie systémov mechanickými nečistotami a pod. Typickými príkladmi potreby úpravy vody v priemysle sú chladiace systémy čpavku, kompresorov , foriem vstrekolisov, kalenie a iná povrchová úprava výrobkov, kotly a generátory pary a pod.

Konkrétne riešenie úpravy vody v priemysle závisí od mnohých parametrov ako parametre zdrojovej vody, požiadavky na parametre upravenej vody, miestne možnosti inštalácie úpravne vody, dostupnosť iných sieti a to hlavne odpad a elektrina, vhodné el.napájanie, zdroj vody o dostatočnom tlaku a dostatočnej výdatnosti, odberové požiadavky na upravenú vodu (kontinuálny resp. nárazový dober) a pod. Z týchto dôvodov návrh vhodnej úpravne vody vypracujeme iba na základe osobnej návštevy a osobnom oboznámení sa s konkrétnymi podmienkami. Samozrejmosťou je poskytovanie nielen záručného, ale na základe zmluvy aj možnosť poskytovania promptného mimozáručného servisu.