EZV header background

Filter SUPERSMALL je určený na ochranu bielej techniky (práčky, umývačky riadu a podobné zariadenia) pred účinkami vodného kameňa. Zamedzuje jeho tvorbu a odstraňuje staršie nánosy.


Zobraziť kategóriu

Filter SUPERSMALL je určený na ochranu bielej techniky (práčky, umývačky riadu a podobné zariadenia) pred účinkami vodného kameňa. Zamedzuje jeho tvorbu a odstraňuje staršie nánosy.

Vodný kameň výrazne znižuje životnosť spotrebičov ohrievajúcich vodu a taktiež zvyšuje ich prevádzkové náklady, nakoľko vrstva vodného kameňa znižuje prestup tepla, čím sa zvyšuje spotreba energie potrebnej na ohrev vody. Úprava vody prostredníctvom dávkovania polyfosfátov filtrom Supersmall je jednoduchý, účinný a cenovo výhodný spôsob, ako sa zbaviť problémov súvisiacich s tvorbou vodného kameňa. Do vody, ktorá preteká filtrom, sa dávkuje určité množstvo polyfosfátov. Takto upravená voda je pre ohrievacie špirály dostatočne upravená na to, aby sa na nich nevytváral vodný kameň.

Pretekajúca voda odoberá polyfosfátovú soľ, takže náplň sa postupne vyčerpáva. Filter obsahuje cca 140 g polyfosfátov. Spotreba týchto polyfosfátových solí je cca 2 - 5 g/1000 l. Pri poklese obsahu filtra pod 1/2 odporúčame polyfosfáty doplniť. Polyfosfáty sa do filtra dopĺňajú po demontáži hadice a odstránení priehľadného tela filtra. Spätná montáž po doplnení je obráteným postupom demontáže.

Technické údaje: max. prevádzkový tlak 8 bar, max. teplota vody 20°C.