EZV header background

Odstránenie dusičnanov s manuálnou regeneráciou – MFD

MFD filter
  • Cenovo veľmi prístupný spôsob úpravy vody pre domácnosti, chaty, školy, škôlky
  • Filtre sú ideálne na úpravu pitnej vody
  • Nenáročné na inštaláciu a priestor. Nízke nároky na obsluhu, prevádzku a údržbu
  • Prakticky bezporuchová prevádzka
  • Bezpečná a jednoduchá regenerácia ľahko dostupnou jedlou kuchynskou soľou.

Dusičnany sú z hľadiska hygienickej normy klasifikované ako zdravotne závadné. Prítomnosť dusičnanov v pitnej vode je nebezpečná hlavne pre organizmus detí do 10 mesiacov veku. Maximálna prípustná hodnota obsahu dusičnanov v pitnej vode je pre zdravého človeka max. 50 mg/l.

Odstránenie dusičnanov sa vykonáva prietokom vody cez filter so špeciálnou náplňou, ktorá zachytáva dusičnany a vymieňa ich za chloridy. Preplach a regenerácia filtra sa vykonáva jedlou kuchynskou soľou. Pre bežné použitie spravidla postačuje upravovať iba časť vody určenej pre konzumáciu (filter je možné inštalovať pod kuchynskú pracovnú dosku, na samostatnú stúpačku pitnej vody a pod.). V prípade potreby, je možné zariadenie namontovať aj centrálne, kedy sa upraví celkový objem vody.

Typ MFD8 MFD12
Max. prietok (l/h) 300 350
Spotreba soli na 1 regeneráciu (kg) 1,0 1,5
Celkový objem (l) 8,0 12,0
Objem náplne (l) 5,0 9,0
Kapacita (g NO3) 200 360
Priemer (mm) 190 190
Výška (mm) 430 530

Filtre na dusičnany sú dostupné v dvoch veľkostiach: MFD8, MFD12. Filter pozostáva z dvoch častí (adaptér, tlaková nádoba s filtračnou náplňou), ktoré zabezpečujú jeho jednoduché a bezpečné otváranie a zatváranie. Konštrukcia filtra využíva náplň maximálnou mierou. Filtre majú pripojenie vstup/výstup vody 3/8". Filtre musia byť napájané vodou v rozsahu teplôt 5 až 40 °C, pri maximálnom tlaku 6 bar. Surová voda musí byť bez mechanických nečistôt. Je nutné zabezpečiť napojenie na odpad s dostatočnou hĺtnosťou. Za prípadné zaplavenie a jeho následky spôsobené nedostatočnou hĺtnosťou odpadu, nenesie dodávateľ tohto zariadenia zodpovednosť.

Pri prevádzke filtra na odstraňovanie dusičnanov odporúčame, pre zvýšenie jeho životnosti, zaradiť na vstup vhodný typ filtra na mechanické nečistoty s filtračnou schopnosťou minimálne 100 mikrónov. Pre presnejší odhad času regenerácie je vhodné vybaviť vstup, resp. výstup filtra prietokomerom. Po dohode môžeme dodať filter na dusičnany vybavený už spomínaným filtrom na mechanické nečistoty (typ možno prekonzultovať) ako aj samotným prietokomerom.