EZV header background

Filtre a filtračné vložky Luise Water

Jednoduchý a cenovo prístupný spôsob úpravy pitnej vody. Možnosť úpravy pre byty, rodinné domy, chaty, chalupy, menšie prevádzky ako aj pre rôzne zariadenia, ktoré prichádzajú do styku s vodou a potrebujete ich chrániť pred negatívnymi účinkami.

Filtre BIG

Filter BIG

Vodné filtre Luise Water - Big sú trojdielne filtre v celoplastovom priehľadnom vyhotovení s mosadznými prechodmi. Tieto filtre sú vhodné na úpravu pitnej aj úžitkovej vody. V závislosti od konkrétnych požiadaviek, je možné aplikovať ich na hlavný prívod vody (chata, dom, byt, menšie prevádzky...) prípadne len na niektoré špecifické zariadenia (práčka, umývačka riadu, čerpadlo, kotol, prietokový ohrievač...) Výmena, resp. čistenie filtračnej vložky sa vykonáva podľa konkrétneho typu. Pre filtre BIG sa odporúčajú všetky filtračné vložky štandardnej veľkosti 10“. Typ filtračnej vložky volíme s ohľadom na obsah nežiadúcich látok v upravovanej vode:

 • Odstránenie mechanických nečistôt

  Na mechanickú filtráciu vody sú určené filtračné vložky z vinutého polypropylénu s filtračnou schopnosťou 5 a 10 mikrónov, filtračné vložky z vinutej bavlny s filtračnou schopnosťou 20 mikrónov, filtračné vložky s plastovou a nerezovou sieťovinou s filtračnou schopnosťou 60 mikrónov.
 • Odstránenie pachov, príchutí, chlóru, organického znečistenia

  Na dechloráciu a na odstránenie nepríjemných príchutí a zápachov z vody je určená filtračná vložka s aktívnym uhlím. Na dechloráciu, odstránenie nepríjemných príchutí a zápachov a tiež na zmäkčenie vody je určená kombinovaná filtračná vložka s aktívnym uhlím a zmäkčovacím ionexom.
 • Odstránenie dusičnanov

  Nadlimitné množstvo dusičnanov odstraňuje vložka so selektívnym ionexom na dusičnany. Pri odstraňovaní dusičnanov sa za túto filtračnú vložku doporučuje radiť vložku (filter) s aktívnym uhlím. Vo väčšine prípadov sú pri výskyte dusičnanov vo vode aj baktérie (odstraňovanie baktérií bude uvedené nižšie).
 • Odstraňovanie železa a mangánu

  Obsah železa a mangánu eliminuje filtračná vložka s náplňou mangánového zeolitu (je možné použiť aj hmotu „birm“). Pri výskyte železa je nutné preveriť, či je železo vo vode alebo sa uvoľňuje z potrubia (vplyvom korózie - uvedené nižšie).
 • Demineralizácia vody

  Demineralizáciu upravovanej vody prostredníctvom demineralizačnej živice zabezpečuje demineralizačná vložka. Z vody sa odstraňujú katióny aj anióny. Vložka má obmedzené použitie a je vhodná len pre malé množstvo vody (niekoľko sto litrov vody – záleží na zložení). Po vyčerpaní kapacity je nutné vložku vymeniť. Demineralizačnou vložkou sa nesmie upravovať pitná voda!
 • Eliminácia korózie a vodného kameňa

  Filtračná vložka s polyfosfátmi zabraňuje korózii vodných systémov a zamedzuje vytváraniu inkrustov (vodného kameňa). Polyfosfáty svojimi účinkami odstraňujú i staršie nánosy vodného kameňa. Dávkovanie polyfosfátov je zabezpečené prietokom vody cez filter (vložku). Objem filtračnej vložky je nutné udržiavať minimálne na 2/3 objemu. V opačnom prípade môže byť úprava vody nedostatočná. Filtre s touto filtračnou vložkou sú určené hlavne na ochranu výhrevných špirál, kotlov a ohrievačov vody, výmenníkov, práčok a umývačiek riadu … Filtračná vložka s polyfosfátmi je vhodná i na úpravu pitnej vody.
 • Odstránenie baktérií z pitnej vody

  Pre filter BIG sú vhodné aj keramické filtračné vložky Doulton - Sterasyl, Super Sterasyl, Carbysol, Supercarb a Ultracarb vo vyhotovení Imperial. Tieto keramické vložky sú určené na odstránenie baktérií. Vložky Super Sterasyl, Carbosyl, Supercarb a Ultracarb naviac plnia úlohu vložky s aktívnym uhlím. Vložka Ultracarb obsahuje naviac blok na Filter Big Luise Water — filtre na úpravu vody odstraňovanie ťažkých kovov. Všetky keramické vložky je možné čistiť! Po znížení prietoku filtrom je nutné vložku demontovať a povrch vložky prebrúsiť kefkou alebo drátenkou. Nesmie dôjsť ku kontaminácii vložky (k znečisteniu výstupného otvoru). V zásade sa pri úprave vody odporúča ako prvú radiť filtračnú vložku na mechanické nečistoty. Ako posledná sa radí vložka s aktívnym uhlím. Pri radení viacerých filtrov za sebou je nutné zohľadniť tlakovú stratu jednotlivých vložiek (filtrov). Životnosť filtračnej vložky je odvodená od koncentrácie odstraňovaných látok ako aj od pretečeného množstva vody, preto odporúčame aspoň pri použití prvej vložky, kontrolu kvality úpravy vody a v prípade nedostatočnej úpravy je potrebné vložku vymeniť alebo vymeniť jej náplň. Filtračné vložky s aktívnym uhlím a z vinutej bavlny odporúčame meniť najmenej každých 6 mesiacov, nakoľko v nich môže dochádzať k rozmnožovaniu baktérií. Pri aplikáciách, kde môže tlak prekročiť maximálne dovolenú hodnotu, je možné dodať filter Big s bezpečnostným (poistným) ventilom, ktorý sa naskrutkuje do otvoru v hornej časti filtra. Bezpečnostný ventil bráni poškodeniu filtra pri prekročení maximálneho tlaku.

Filtre Puro

Filter Puro Filtre Puro sú konštrukčne takmer zhodné s filtrami BIG. Rozdiel je v tele, ktoré je nepriehľadné (biele) a vložky sa inštalujú naskrutkovaním. Filter je určený pre keramické vložky Doulton Candle (tenšie ako Imperial), ktoré sú opatrené výstupkom so závitom pre montáž do filtra. Filtre je možné aplikovať pri výskyte baktérií v pitnej vode. Montáž týchto filtrov odporúčame priamo (čo najbližšie) k miestu spotreby vody, pretože keramické filtračné vložky majú značnú tlakovú stratu! Sortiment keramických filtračných vložiek je široký – Standard, Sterasyl, Super Sterasyl, Carbosyl, Supercarb, Ultracarb. Životnosť (cyklus výmeny) filtračných vložiek je 12 mesiacov u vložiek Standard a Sterasyl a 6 mesiacov (obsahujú naviac aktívne uhlie) u vložiek Super Sterasyl, Carbosyl, Supercarb, Ultracarb. Všetky keramické filtračné vložky umožňujú čistenie. Po znížení prietoku filtrom je nutné vložku demontovať a povrch vložky prebrúsiť kefkou alebo drátenkou. Nesmie dôjsť ku kontaminácii vložky (k znečisteniu výstupného otvoru).

Filtre Mix Plus

Filter Mix Plus Filtre Mix Plus sú riešením problémov mechanických nečistôt, piesku, zákalu, hrdze a pod., s ktorými sa stretávame hlavne pri čerpadlách, domácich vodárňach, ale tiež v bežnej vodovodnej sieti. Filter je v kompaktnom 5“ vyhotovení. Jeho montáž a údržba je jednoduchá. Nečistoty zachytáva filtračná vložka z plastovej sieťoviny s filtračnou schopnosťou 60 mikrónov (je možné dodať s filtračnou vložkou z vinutej bavlny 20 mikrónov). V spodnej časti filtra je guľový kohút, ktorým sa zachytené nečistoty odvedú z filtra von. Po uzavretí ventilu je filter pripravený plniť opäť svoj účel. Filtre sú vyrábané vo vyhotovení s ?“ a s 1“ závitom. Technické údaje (max. tlak a max. teplota sú zhodné ako u filtrov BIG). Pri aplikáciách, kde môže tlak prekročiť max. dovolenú hodnotu, je možné dodať filter s bezpečnostným ventilom, ktorý sa naskrutkuje do otvoru v hornej časti filtra. Bezpečnostný ventil zabráni poškodeniu filtra pri prekročení max. tlaku.

Filter Super Small

Filter Super Small Filter Supersmall je určený na ochranu bielej techniky (práčky, umývačky riadu a podobné zariadenia) pred účinkami vodného kameňa. Zamedzuje jeho tvorbu a odstraňuje staršie nánosy. Vodný kameň výrazne znižuje životnosť spotrebičov ohrievajúcich vodu a taktiež zvyšuje ich prevádzkové náklady, nakoľko vrstva vodného kameňa znižuje prestup tepla, čím sa zvyšuje spotreba energie potrebnej na ohrev vody. Úprava vody prostredníctvom dávkovania polyfosfátov filtrom Supersmall je jednoduchý, účinný a cenovo výhodný spôsob, ako sa zbaviť problémov súvisiacich s tvorbou vodného kameňa. Do vody, ktorá preteká filtrom, sa dávkuje určité množstvo polyfosfátov. Takto upravená voda je pre ohrievacie špirály dostatočne upravená na to, aby sa na nich nevytváral vodný kameň. Montáž filtra je jednoduchá. Z ventilu, ktorým sa napúšťa napr. práčka, demontujeme hadicu. Do horného otvoru (3/4") filtra vložíme priložené tesnenie a filter naskrutkujeme späť na ventil. Po tomto úkone namontujeme na výstup (3/4") filtra hadicu vrátane tesnenia. Pri montáži zásadne nepoužívajte konope, teflónovú pásku ani žiadne tekuté tesniace hmoty. Vyvarujte sa tiež poškodeniu závitov filtra. Pretekajúca voda je najprv zbavená prípadných mechanických nečistôt 50 um filtrom (krúžok v hornej časti). V ďalšej fáze voda odoberá polyfosfátovú soľ, takže náplň sa postupne vyčerpáva. Filter obsahuje cca 140 g polyfosfátov. Spotreba týchto polyfosfátových solí je cca 2 - 5 g/1000 l. Pri poklese obsahu filtra pod 1/2 odporúčame polyfosfáty doplniť. Polyfosfáty sa do filtra dopĺňajú po demontáži hadice a odstránení priehľadného tela filtra. Spätná montáž po doplnení je obráteným postupom demontáže. Technické údaje: max. prevádzkový tlak 8 bar, max. teplota vody 20°C.

Filter SUPERSMALL je určený na ochranu bielej techniky (práčky, umývačky riadu a podobné zariadenia) pred účinkami vodného kameňa. Zamedzuje jeho tvorbu a odstraňuje staršie nánosy.


Zobraziť kategóriu