EZV header background

Príslušenstvo

Automaticky riadené odkaľovanie

Jednotka automaticky riadeného odkaľovania slúži na periodické odkaľovanie odstredivých (OS) a kombinovaných separátorov (KS), prípadne anuloidov (HST). Vylúči sa ním potreba manuálneho odkaľovania týchto separátorov a problémov s tým súvisiacich. Ovládanie guľového kohúta, ktorý zabezpečuje odkaľovanie, tvorí automatický pohon. Čas odkaľovania je pevne daný (cca 25 sekúnd). Perióda odkaľovania sa dá meniť v rozsahu 3 hodiny až 4 mesiace. Na čelnom paneli prístroja je tlačidlo pre test funkcie zariadenia a LED displej informujúci o počte ukončených odkaľovacích cykloch ako aj o čase do ďalšieho odkaľovania. Chod zariadenia je zálohovaný alkalickými batériami (typ AA), čo umožňuje spoľahlivé uzatvorenie odkaľovacej armatúry aj pri výpadku napájacieho napätia. Jednotka umožňuje aj ďalšie funkcie (diaľkové ovládanie, indikáciu, ...).

Podrobnejšie informácie Vám poskytneme na našej adrese.