EZV header background

Kompaktné jednotky k EZV...D už aj v E-shope !

Viac informácií o kompaktných jednotkách k EZV...D nájdete v našom elektronickom obchode.

Batériové dávkovacie čerpadlá DK

Hydrostatické membránové dávkovacie čerpadlá DK sú určené pre dávkovanie roztokov na miestach, kde nie je k dispozícii rozvodná sieť elektrickej energie.

Viac sa môžete dozvedieť v tomto článku.

Filtre Pineco PY pre väčšie prietoky

Samočistiace filtre mechanických nečistôt “PINECO PY” zachytávajú z vody všetky nečistoty o rozmeroch väčších ako 125 μm (piesok, usadeniny, atď.). Možno ich použiť na ochranu väčších typov rozvodov a zariadení...

Viac sa môžete dozvedieť v tomto článku.

Demineralizačné patróny

Používajú sa k demineralizácií vody pre umývačky, laboratórne sklá, biochemické analyzátory, v priemyselných aplikáciách na výrobu procesnej vody, vody pre parné kotly, teplovodné a horúcovodné kotly a pre chladiacu vodu.

Viac sa môžete dozvedieť v tomto článku.

Cintropur UV

Táto dezinfekčná metóda je vhodná na zničenie baktérií Legionela, mikróbov, baktérií, vírusov a prvokov, pričom nemá žiadne negatívne dopady na životné prostredie....

Viac sa o ňom môžete dozvedieť v tomto článku.

ADZ - doplňovacie zariadenie

Zariadenie ADZ slúži na automatické doplňovanie systému v uzavretých vykurovacích a chladiacich okruhoch.

Viac sa o ňom môžete dozvedieť v tomto článku.