EZV header background

ADZ - doplňovacie zariadenie

Zariadenie ADZ slúži na automatické doplňovanie systému v uzavretých vykurovacích a chladiacich okruhoch.

           Zariadenie ADZ slúži na automatické doplňovanie systému v uzavretých vykurovacích a chladiacich okruhoch a tiež na doúpravu parametrov obehovej vody v spomínaných okruhoch( prevádza servisná firma).

           Počas automatickej prevádzky zariadenie udržiava požadovaný statický tlak v systéme. Pri poklese tlaku pod nastavenú hodnotu riadiaca jednotka automaticky zabezpečí dopustenie vody do systému. V manuálnej prevádzke je riadenie - doplňovanie vody plne na užívateľovi a to pomocou prepínača na riadiacom paneli. Prepínanie medzi automatickým a manuálnym ovládaním môže vykonať len autorizovaná osoba, a to prepínačom s kľúčom.

 V prípade potreby doúpravy parametrov obehovej vody sa časť vody z výstupu privádza do zariadenia ADZ, kde sa pomocou dávkovacieho čerpadla prepnutého do manuálneho režimu dopĺňajú do obehovej vody potrebné chemikálie. Takto doupravená obehová voda sa potom naspäť vedie cez spiatočku do pripojeného systému. Cez takýto by-pass sa postupne upravia parametre obehovej vody na želané hodnoty. Vzhľadom na nutnosť merania aktuálnych parametrov obehovej vody a správneho zaobchádzania s dávkovanými chemikáliami, popisovanú doúpravu parametrov obehovej vody by mali vykonávať iba pracovníci firmy špecializovanej na úpravu energetických vôd.

ADZ obsahuje systémový oddeľovač, ktorý zabraňuje kontaminácií systémov pitnej vody z rozvodov s tekutinami so znečistením vplyvom spätného tlaku, spätného toku a spätného nasávania.

 V prípade poruchy na pripojenom systéme, kedy by hrozilo vyčerpanie veľkého objemu vody, je zariadenie ADZ vybavené zvukovou signalizáciou so zablokovaním dopĺňania systému. Na požiadanie je možné ADZ vybaviť konektorom poruchy napr. pre napojenie na nadradený riadiaci systém.

Podmienkou správnej funkcie je, aby tlak vody na vstupe do zariadenia bol vyšší min. o 1,5 baru, oproti tlaku vo vykurovacom systéme.

Zariadenie ADZ sa pripája k systému dvojtrúbkovo a to na výstupnú vodu a spiatočku systému.

V prípade pretlaku vo vykurovacom systéme zariadenie nespúšťa vodu z vykurovacieho systému – je nutné zabezpečiť iným spôsobom.

Technické parametre:
Napájanie: ~230 V / 50 Hz
Príkon: max. 200 W
Rozmery: cca. 856 mm x 690 mm x 650 mm
Teplota okolia: 2 – 40 °C
Teplota média: 2 – 40 °C
Hladina hluku: pod 70 dB
Hmotnosť: cca 30 kg
Pripojenie:
Vstupnej vody: závitové pripojenie: G 1/2"
Pvstmax = 0,6 MPa
 Systému: výstup/spiatočka : 1"/1"  vonkajší  závit (v prípade potreby možno upraviť)
Pvýstmax = 0,45 MPa

ADZ 2011

 adz zostava