EZV header background

Demineralizačné patróny a doplnkové príslušenstvo

DEMI_ patrona Demineralizačné patróny nachádzajú uplatnenie v celom rade odvetví priemyslu ako aj v zdravotníctve. Používajú sa k demineralizácií vody pre umývačky, laboratórne sklá, biochemické analyzátory, v priemyselných aplikáciách na výrobu procesnej vody, vody pre parné kotly, teplovodné a horúcovodné kotly a pre chladiacu vodu.
Úprava vody dvojstupňovou patrónou mení kvalitu doplňovacej vody do systému teplovodného vykurovania podľa požiadaviek kotla na báze Si-Al zliatin.
Demineralizačné patróny sú tlakové plastové nádoby s polypropylénovou vložkou na vonkajšej strane zosilnenou vrstvou zo sklenných vlákien sýtených epoxidovou živicou.
Patróny sa zhora osadzujú plastovou (PVC) hlavou, ktorá je utesnená O-krúžkom. Na samotnej hlave sú pripojenia pre vstup neupravenej a výstup upravenej vody. Pretekaním vody cez zmes katexu a anexu sa voda demineralizuje. Pri potrebe dosiahnutia určitej vodivosti upravenej vody je potrebné nainštalovať vhodný by-pass - tento inštaluje pri montáži montážna firma podľa parametrov vstupnej vody a požiadaviek na kvalitu upravenej vody.
Po vyčerpaní kapacity zariadenia (závisí od parametrov vstupnej a výstupnej vody) je potrebné buď vymeniť náplň, alebo dať patrónu zregenerovať - za poplatok vykonávajú špecializované firmy.
Aby sa zariadenie nezanieslo mechanickými nečistotami doporučujeme predradiť vhodný filter na mechanické nečistoty.

Technické parametre

 
Typ
 
A
B
Ø
 
Pripojenie
**
Výmenná
kapacita
pri 20 °dH 
Výmenná kapacita
pri zapojení
na výstupe RO
Výška
(mm)
Výška vstup vody
(mm)
Priemer fľaše
(mm)*
MB - 07
500
480
208
3/4“
440 litrov
3500 litrov
MB - 15
950
925
184
3/4“
950 litrov
7500 litrov
MB - 30
950
925
257
3/4“
1940 litrov
15000 litrov
MB - 60
1300
1280
310
3/4“
3875 litrov
30000 litrov

* Presný priemer závisí od typu tlakovej nádoby dodanej výrobcom, preto je potrebné pri tomto rozmere počítať s toleranciou ± 15 mm.
** Na požiadanie aj 1" pripojenie.

Schéma pripojenia demineralizačnej patróny s obtokom k teplovod. vykur. systému:

DEMI patrony2 DEMI patrony

O – Obmedzovač prietoku
1 – Vstupná voda musí byť privedená cez filter mechanických nečistôt
2 – V niektorých prípadoch je potrebné parametre výstupnej vody doupraviť dávkovaním vhodných chemikálií.

Povinné vybavenie

Hlavné a obtokové potrubie s obmedzovačom prietoku

Doplnkové vybavenie

Prietokomer niektorí výrobcovia kotlov vyžadujú sledovanie dodaného množstva obehovej a doplňovacej  vody do systému vykurovania

Demi konduktometer - Prístroj kontinuálne meria vodivosť vody nachádzajúcej sa medzi elektródami konduktometra a to v rozsahu cca 1,5 ÷ 200 μS/cm. Ak je nameraná hodnota vodivosti nižšia ako hodnota nastavená otáčavým kotúčom, potom svieti zelená LED (DEMI OK), ak je vyššia bliká červená LED (DEMI VYMENIŤ). Pripojenie sondy do systému - 1/2 "

 

DEMI konduktometer2012