EZV header background

Súpravy na kontrolu vôd v kotolniach a bazénoch – Duke

Súprava DUKE obsahuje:DUKESADA

  Originálne názorné komparátory
•  Skúšobné roztoky (činidlá) v dávkovacích fľaštičkách pre cca 400 určení
•  Skúmavky s ryskou
•  Plastové poháriky na odber vzoriek
•  Zalaminované návody na obsluhu
•  Podrobný návod na obsluhu vrátane výpočtov pre dávkovanie
    chemikálií a postupov pre odstránenie nedostatkov
  Nástennú skrinku alebo prenosný kufrík

Pomocou súpravy DUKE pre kontrolu energetických vôd stanovíte:

  Zvyškovú tvrdosť v napájacej, resp. doplňovacej vody podľa STN 07 7401. Môžete tiež kontrolovať 
    funkciu zmäkčovacej stanice alebo zisťovať prenikanie vody do kondenzátu alebo do kotla.
  Obsah fosforečnanov v kotlovej, resp. v obehovej vode podľa STN 07 7401.
  Obsah siričitanu v kotlovej, resp. v obehovej vode podľa STN 07 7401 vrátane využitia pre
    prevádzkovú kontrolu termického odplynenia.
•  Zjavnú (p) a celkovú (m) alkalitu v kotlovej resp. v obehovej vode podľa STN 07 7401.
  Hodnotu pH v napájacej vode podľa STN 07 7401.
  Hodnotu pH v kotlovej resp. v obehovej vode podľa STN 07 7401. Táto hodnota ovplyvňuje vznik
    a stabilitu antikoróznej magnetitovej vrstvičky na vnútorných oceľových stenách.
  Obsah chloridu v kotlovej resp. v obehovej vode, ktorý je čiastočným ukazovateľom solnosti vody.
    Jeho zvýšený obsah spôsobuje jamkovú koróziu a pri zlom odstránení kyslíka je jeho pôsobenie
    zvlášť výrazné.
  Obsah síranu v kotlovej resp. v obehovej vode, ktorý sa podieľa na solnosti vody a má podobné
    korózne účinky  ako chlorid.
  Orientačný obsah kremičitanu v surovej a kotlovej resp.obehovej vode pre posúdenie rizika vzniku
    silikátového kotolného kameňa.
  Soľnosť v kotlovej vode podľa STN 07 7401. Koniec vymývania chloridu sodného z katexu po
    regenerácii, a to spôsobom celkom objektívnym. Nedokonalé vymytie chloridu potom zvyšuje jeho
    obsah v kotlovej vode a napomáha korózii celého systému.
  Vodivosť (výpočtom) v kotlovej vode podľa STN 07 7401.

Pomocou súpravy DUKE pre kontrolu teplej úžitkovej vody určite:

  Hodnotu pH podľa STN 83 0616
  Tvrdosť vody podľa STN 83 0616
  Alkalitu vody podľa STN 83 0616
  Obsah fosforečnanov podľa STN 83 0616
  Obsah železa s prihliadnutím na požiadavky pre pitnú vodu (Vyhláška MZ SR  - Zz č. 29/2002)
  Obsah vápnika a horčíka

Pomocou súpravy DUKE pre kontrolu vody v plaveckých a záhradných bazénov určite:

  Obsah celkového, voľného a viazaného chlóru
  Hodnotu pH
  Obsah chloridu
  Obsah medi resp. modrej skalice

Výhody súpravy DUKE:

  Umožňuje splniť požiadavky STN, orgánov štátnej inšpekcie a výrobcov kotlov.
•  Plne nahradí nákladné prístroje na určenie pH a vodivosti.
  Bezkonkurenčne nízke prevádzkové náklady - rozbor vody každý deň za cca 0,4 € vrátane
    amortizácie.
  Všetky uvedené určenia dokáže vykonávať aj pracovník priamo na mieste, a to aj bez najmenších
    znalostí chémie. Podľa priloženého návodu sa ku vzorke vody v skúmavke pridá niekoľko kvapiek
    činidla resp. činidiel a vzniknuté zafarbenie sa porovná s etalonmi v komparátore alebo sa voda v
    skúmavke titruje po kvapkách do farebnej zmeny.
  Na základe zistených výsledkov je možné ihneď vykonať opatrenia, ktoré sú v prevádzkových
    návodoch taktiež uvedené.
  Originálne komparátory, ktoré majú vstavané farebné etalony vo forme stálofarebných roztokov
    zatavených do sklenených ampuliek, umožňujú porovnávať vzorky s etalonmi za celkom rovnakých
    fyzikálnych podmienok a dosiahnuť tak v tejto kategórii najvyššiu presnosť.