EZV header background

Chemické zmäkčovače vody s manuálnou regeneráciou - L

  • Cenovo veľmi prístupný spôsob úpravy vody pre menšie nenáročné aplikácie.
  • Tradičný a osvedčený spôsob chemickej úpravy vody (katex s manuálnou regeneráciou).
  • Zmäkčovače sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, čo umožňuje použiť ich aj na úpravu pitnej vody.
  • Model By-Pass umožňuje nepretržité napájanie vodou aj počas regenerácie.
  • Nenáročné na inštaláciu a priestor. Nízke nároky na obsluhu, prevádzku a údržbu.
  • Prakticky bezporuchová prevádzka. Životnosť min. 15 rokov.
  • Regenerácia jedlou kuchynskou soľou - možnosť použitia v rodinných domoch.

Chemické zmäkčovače vody Luise Water sú prepracované do najmenších detailov, pre bezpečnú a jednoduchú obsluhu. Možno ich použiť na úpravu tak pitnej (sú vyrobené z nereze AISI 304) ako aj úžitkovej vody. Použitím tohto prístroja zaistíme bezporuchovú prevádzku nápojových automatov, predĺženie životnosti prietokových ohrievačov vody, boilerov, kotlov a iných zariadení.

Typ L8 L12 L16 L20
Max.prietok (l/h) 300 350 400 500
Spotreba soli na 1 regeneráciu (kg) 1,0 1,5 2,0 3,0
Celkový objem (l) 8 12 16 20
Objem katexu (l) 6 9 12 15
Kapacita (m3 x °dH) 24 36 48 60
Priemer (mm) 190 190 190 190
Výška (mm) 415 515 615 915

Chemické zmäkčovače vody sú dostupné v dvoch vyhotoveniach: tradičný zmäkčovač - model Normal - s dvomi guľovými ventilmi, jedným na vstupe a druhým na výstupe a nový model By-Pass s jedným ventilom. Model By-Pass umožňuje prevádzku aj počas regenerácie. Obe verzie sú vyrábané v štyroch veľkostiach: L8, L1 2, L16 a L20. Kryt zmäkčovača pozostáva z dvoch častí, ktoré zabezpečujú jeho jednoduché a bezpečné otváranie a zatváranie. Konštrukcia zmäkčovača využíva náplň maximálnou mierou. Model Normal aj By-Pass majú pripojenie 3/8". Zmäkčovače musia byť napájané vodou bez obsahu železa a mangánu, v rozsahu teplôt 5 až 25°C, pri maximálnom tlaku 8 bar a maximálnej tvrdosti 50°N. Nerezové prevedenie zaručuje hygienickú nezávadnosť zmäkčovačov a umožňuje ich tým použiť aj pri úprave pitnej vody. V takom prípade je nutné na regeneráciu používať iba jedlú kuchynskú soľ. Pri prevádzke zmäkčovača vody odporúčame, pre zvýšenie jeho životnosti, zaradiť na vstup vhodný typ filtra s filtračnou schopnosťou minimálne 100 mikrónov. Pre presnejší odhad času regenerácie je vhodné vybaviť vstup, resp. výstup zmäkčovača prietokomerom. Po dohode môžeme dodať zmäkčovač vybavený už spomínaným filtrom (typ možno prekonzultovať) ako aj samotným prietokomerom. Pri preprave a prevádzke zmäkčovača je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k vyschnutiu alebo zamrznutiu ionexovej náplne zmäkčovača.