EZV header background

Automatické zmäkčovače Bluesoft

bluesoft zmäkčovače

Z hľadiska využitia miesta, čistenia a obsluhy sú všetky hlavné prvky zariadenia umiestnené v jednom umelohmotnom plaste v tzv. kabinete. Ten obsahuje katex meniča iónov, tlakovú nádobu s katexom, jednotku nasávania soli, riadiaci ventil. V porovnaní s klasickými priemyselnými zariadeniami je vďaka kabinetovému prevedeniu zariadenie estetické a ľahko sa udržiava čisté.

Riadiace hlavy BLUESOFT:

 • Spoľahlivé otváranie a zatváranie
 • Súčiastky vyrobené z vysoko tvrdého materiálu garantujú nehrdzavenie a nepresakovanie.
 • Manuálne funkcie
 • Regeneráciu môžete spustiť stlačením tlačidla.
 • Funkcia uzamknutia klávesnice. Táto funkcia slúži nato, aby sa vyhlo chybnej obsluhe.
 • Farebný dynamický indikátor
 • Farebný indikátor priebežne striedavo ukazuje regeneračné procesy v servisnej alebo v inej polohe.
 • Ukazovateľ výpadku elektrického napájania
 • Režimy regenerácie. Hlavy RX májú dva režimy: 1. objemová oneskorená regenerácia (po upravení nastaveného objemu vody a dosiahnutí nastaveného času sa spustí regenerácia ). 2. okamžitá regenerácia ( po upravení nastaveného objemu vody sa spustí regenerácia).
 • Výstupný konektor Hlavy RX majú zabudovaný výstupný konektor, ktorým môže byť zariadenie spojené s pomocným čerpadlom. solenoidovým ventilom atď.
 • Zariadenie je možné naprogramovať na nútenú regeneráciu
 • Nezávisle od pretečeného množstva vody riadiaca elektronika zariadenia je schopná pri funkcii objemového riadenia sledovať nastavený čas, čím je zabezpečená maximálna doba medzi dvoma regeneráciami. Po uplynutí nastavenej doby zariadenie spustí okamžitú regeneráciu.