EZV header background

Nový spôsob dezinfekcie - SENSIBLUE

Jednotka SENSIBLUE bola vytvorená za účelom dezinfekcie vody pre výtokové armatúry a sprchy. Nevyžaduje žiadny externý zdroj elektrickej energie a pomáha vytvárať bezpečné zásoby pitnej vody. Táto jednoduchá jednotka potrebuje pre svoju činnosť iba soľ. SENSIBLUE bolo vyvinuté za účelom spoľahlivej dezinfekcie vody pri veľmi nízkych nákladoch.

Viac informácií o jednotke SENSIBLUE si môžete prečítať v tomto článku.