EZV header background

UV zariadenia SITA - séria Rack

Zariadenia série RACK a série RACK PLUS majú všetky charakteristiky predchádzajúcich sérií UV sterilizátorov SITA (materiál, prietok, žiarenie, ...). Navyše sú vybavené mikroprocesorom, ktorý okrem spúšťania systému, spojito riadi jeho prevádzku podľa nastavených parametrov. Nový r iadiaci panel série RACK s prijateľnými rozmermi uľahčuje jeho prevádzku ako aj inštaláciu a obsluhu. Prístroj je prístupný v dvoch verziách: RACK a RACK PLUS, vhodný na všetky systémy sérií 80, 200 a VH.

Nízko tlakové ortuťové plynové lampy normálne produkujú UV žiarenie dvoch vlnových dĺžok: 254 a 185 nm. Kryštál UV lámp nie je spravidla veľmi čistý, ale vhodnou prímesou látok je schopný pokryť aj emisiu žiarenia 185 nm, bez ovplyvnenia žiarenia o vlnovej dĺžke 254 nm. Systémy SITA série VH používajú lampy s veľmi čistým kryštálom, čo umožňuje aj prechod žiarenia o vlnovej dĺžke 185 nm. Okrem zaručenia tej istej úrovne dezinfekcie, produkuje sa takto ozón a voľné radikály, ktoré spúšťajú degradačný účinok u organických látok. Použiteľnosť nie je obmedzená len na úpravu pitnej vody. Zariadenia SITA série VH môžu nájsť uplatnenie pri finálnej úprave odpadových a priemyselne spracovávaných vôd. Na zvýšenie účinnosti týchto lámp sa odporúča pred UV úpravou dopĺňať oxidačné zložky, akou je napríklad peroxid vodíka.