EZV header background

Úprava vody pre vykurovacie systémy – UVT

Obehová voda v teplovodných vykurovacích systémoch ako aj doplňovacia voda do týchto systémov musí vyhovovať technickým normám. Rad úpravní vody ÚVT je určený pre splnenie kritérií kladených na doplňovaciu a obehovú vodu v teplovodných vykurovacích systémoch podľa platnej legislatívy alebo podľa požiadaviek výrobcu.

Úpravne vody sú štandardne zložené z týchto komponentov: guľové kohúty na vstupe a výstupe, prietokomer, filter na mechanické nečistoty (100 um), zmäkčovač vody s automatickou prevádzkou, dávkovač (filter resp. dávkovacie čerpadlo), spätná klapka, vzorkovací kohút.


Typ

UVT 500S

UVT 1000S

UVT 2000S

UVT 2000D

UVT 500BS

UVT 1000BS

UVT 2000BS

UVT 2000BD

Kapacita (odH x m3))

20

40

60

-

Max. prietok (m3/hod)

0,5

1,0

2,0

2,0

Rozmery napojenia vody

3/4“

1“

1“

1“

Rozmery V-Š-H   (mm)

600-1000-600

640-1000-600

1200-1000-600

1200-1000-600

Hmotnosť (kg)

cca 30

cca 50

cca 80

cca 80

Príkon (W)

5*

5*

100*

100*

Výška napojenia vody (mm)

470

470

925

925


Úpravne vody vyššieho výkonu (od UVT 2000) sú dodávané s dávkovacím čerpadlom, zásobnou nádobou na dávkovanú chemikáliu, solenoidovým ventilom s obtokom.

S – úpravňa vody obsahuje zmäkčovač s riadiacou hlavou FLECK, t.j. má len jeden katexový zmäkčovač a počas regenerácie nedodáva zmäkčenú vodu.

BS - úpravňa vody obsahuje zmäkčovač s riadiacou hlavou BLUESOFT , , t.j. má len jeden katexový zmäkčovač a počas regenerácie nie je možný odber vody.

D – linka obsahuje duplexný zmäkčovač s riadiacou hlavou FLECK

BD – linka obsahuje duplexný zmäkčovač s riadiacou hlavou BLUESOFT

U zmäkčovačov D, BD je dodávka upravenej vody nepretržitá (preto nie je uvedená kapacita zmäkčovača)
Všetky úpravne vody typu UVT sú vybavené zmäkčovačom vody s automatickou regeneráciou riadenou v závislosti od času alebo od objemu. Obsluha zariadenia spočíva v dosypávaní soli do nádoby a občasnej kontrole. Zmäkčovače sú vyrobené z vysoko odolného plastu. Tlaková strata je minimálna. Nesmie sa zabudnúť na potrebu odviesť odpadnú vodu z regenerácie katexu (hadicou s priemerom 1/2“) a prívod elektrickej energie (*230V/50Hz). Na požiadanie je možné vyhotoviť úpravňu vody aj pre vyššie prietoky, ako je uvedené v tabuľke.

Doplnkové vybavenie

- jemnejší mechanický filter (napr. 20 µm)
- dodávka linky so samostatným nosným rámom (ak nie je možné umiestniť komponenty
  úpravne na stenu),
- súprava na kontrolu parametrov doplňovacej a obehovej vody,
- dávkovacie čerpadlo
– proporcionálne riadené prietokom, pH metrom,
- navyše dávkovacie čerpadlo pre dávkovanie ďalšej chemikálie, ...

Poskytovaný servis

- konzultácie s dodávateľom o optimálnom nastavení linky pre potreby zákazníka,
- nastavenie úpravne na požadované parametre,
- servisné prehliadky počas aj po uplynutí doby záruky,
- záručné a mimozáručné opravy, údržba,
- doprava úpravne na miesto určenia,
- montáž úpravne, ...

Pri navrhovaní vhodnej úpravne je potrebné poznať aspoň celkovú tvrdosť vody používanej na napájanie systému a výkony kotlov, resp. požiadavky na kvalitu vody.