EZV header background

Filtre na odstraňovanie Fe a Mn

POPIS FUNKCIE ZARIADENIA

Voda s obsahom Fe a Mn spôsobuje:

  • škvrny na textile počas prania.
  • nepríjemnú chuť vody.
  • pri dlhodobom pití vody s nadlimitným množstvom Fe sa vyskytujú zdravotné problémy s pečeňou, slezinou a taktiež poškodenie kostnej drene. Dlhodobé pitie vody s nadlimitným množstvom Mn vedie k poškodeniu obličiek, pečene, slinivky brušnej.
  • červený a čierny povlak na obkladoch, batériách, vaniach, sprchovacích kútoch.
  • spôsobuje poškodenie armatúr, potrubí, bojlerov, kotlov, hydromasážnych vaní a zanášanie železnými usadeninami.

Úprava vody s obsahom Fe a Mn

Úpravňa vody EZV, účinne odstraňuje z vody železo a mangán. Úpravňu inštalujeme na vstupe hlavného prívodu vody do objektu. Voda prúdi cez špeciálnu náplň, ktorá sa vyznačuje schopnosťou účinne odfiltrovať železo a mangán. Pred úpravňu je potrebné inštalovať dávkovacie čerpadlo. Na filtroch na Fe a Mn je namontovaný riadiaci ventil. Vhodný typ riadiaceho ventilu je volený podľa kapacity filtra a množstva upravenej vody. Filtre pre Fe a Mn ponúkame tak pre domácnosti, ako aj pre priemyselné využitie. Vhodný typ navrhujeme podľa konkrétnych požiadaviek a zadaných parametrov.