EZV header background

Filtre a filtračné vložky Doulton

Vodné filtre Doulton sa používajú na úpravu pitnej vody už od polovice 19. storočia, kedy ich vynašli bratia Doultonovci, aby eliminovali nákazu týfusom a cholerou z Temže. Dnes tieto filtre predstavujú jednoduchý a cenovo prístupný spôsob úpravy pitnej vody. Používajú sa v miliónoch aplikácií vo vyše 130 krajinách celého sveta na zabezpečenie čistej a pitnej vody.

Základným znakom všetkých keramických vložiek Doulton je porézna keramická štruktúra, ktorá zabezpečuje schopnosť tohto produktu filtrovať aj častice menšie ako 1 µm. Táto vlastnosť je dôležitá z hľadiska mikrobiologických požiadaviek kladených na pitnú vodu.

Všetky typy vložiek, okrem typu Standard, sú vyrábané špeciálnym procesom - začlenením striebra, čo zabráňuje rozmnožovaniu baktérií a eliminuje potrebu sterilizácie vložky.

Rozmanitosť použitých výplní podporuje zlepšenie kvality vody s ohľadom na širokú škálu škodlivín.

Keramické vložky Doulton využívajú prirodzenú schopnosť poréznej štruktúry - maximálna účinnosť filtrácie a maximálny prietok pri vysokej poréznosti (poréznosť je bežne až 60%).

Keramické vložky Doulton je možné viackrát čistiť, čím sa predĺži ich životnosť.

Keramické vložky Doulton pracujú s vodou pretekajúcou z vonkajšej strany vložky do jej vnútra. Pre dosiahnutie optimálneho výsledku filtrácie je potrebné novú vložku iniciovať – filtrom sa nechá odtekať voda po dobu cca. 10 minút. Následne sa filter na noc odstaví a nakoniec sa filtrom nechá odtekať voda po dobu 2 minúty. Po týchto úkonoch je filter pripravený k použitiu.

Ak sa filter nepoužíva viac ako 3 dni, pred použitím je potrebné nechať odtekať vodu filtrom cca 1 minútu.

Alternatívne spôsoby čistenia (úpravy) vody majú niektoré výhody, ale majú na rozdiel od filtrov Doulton aj zopár nevýhod: Reverzná osmóza je veľmi nákladná, plýtva vodou a pracuje len pri vyšších tlakoch. Kombinácia úpravy vody UV žiarením a filtra Doulton je veľmi efektívna. Ak však použijeme iba samotnú úpravu UV žiarením, baktérie žijúce vo vode sa síce zneškodnia, ale ostanú vo vode, ktorú pijeme. UV žiarenie zabíja aj užitočné baktérie, podobne ako reverzná osmóza. Destilácia je pre bežné použitie v domácnostiach nepraktická. Prevarením vody sa niektoré živočíchy z vody neodstránia. (napr. Cryptosporidium znesie var, zmrazenie, pôsobenie ozónu aj chlóru.) Iónová výmena potrebuje pre svoju činnosť chemikálie, ktoré zadržia baktérie. Výsledkom je to, že sú tieto chemikálie prítomné aj vo vode, ktorú pijeme. Iónová výmena síce ničí baktérie (nie Cryptosporidium), ale neodstraňuje sedimenty a hrdze. Z týchto príkladov je zrejmé, prečo sú alternatívne spôsoby úpravy vody v domácnosti takmer nepoužiteľné a sú schopné vykonať zväčša iba časť z toho, čo umožňujú filtre Doulton. Kópie či rôzne napodobeniny týchto filtrov Vám síce ušetria zopár korún, avšak jedine filtre Doulton Vám dajú pocit istoty, že Vy a Vaše deti pijete čistú vodu.

Porézna štruktúra keramických vložiek je navrhnutá na zachytávanie veľmi malých častíc a baktérií. Pri tomto procese sa však vložka postupom času upchá, preto je potrebné jej periodické čistenie. Perióda čistenia závisí od kvality vody a prejaví sa znížením prietoku vody. Pri výskyte zníženého prietoku je potrebné vložku demontovať a jej povrch očistiť tvrdou kefou pod prúdom tečúcej vody alebo v nádobe s vodou. Pri čistení sa nesmú používať žiadne čistiace prostriedky! Po vyčistení vložky sa obnoví pôvodný prietok vody. V prípade, že sa po vyčistení vložky prietok vody neobnoví, je potrebné filtračnú vložku vymeniť.

Filtre Doulton

V ponuke našej firmy je niekoľko modelov filtrov Doulton na úpravu pitnej vody. Každý typ má špecifické použitie, preto je potrebné zvážiť, akým spôsobom chceme úpravu vody vykonávať a zvoliť odpovedajúci typ filtra. V každom z uvedených filtrov je možné použiť ľubovoľnú z keramických vložiek. Konkrétny typ keramickej vložky je potrebné voliť s ohľadom na obsah škodlivín v pitnej vode.

Vodný filter HIP je priamo napojený na rozvod vody pomocou montážnej sady. Montuje sa na stenu pod pracovnú dosku. Výstup z filtra je vyvedený cez samostatný výtokový ventil na dreze.

Vodný filter HIS je podobne ako model HIP priamo napojený na rozvod vody. Je vhodný na ochranu rôznych technologických zariadení ako aj na doúpravu pitnej vody v menších domoch, bytoch či chalupách. Dodávaný je s guľovým ventilom na vstupe. Odporúča sa montovať iba do vetvy pitnej vody.