EZV header background

Výpúšťacie a doplňovacie zariadenie - EVDZ

Zariadenie EVDZ slúži na automatické udržiavanie tlaku vo vykurovacích resp. chladiacich systémoch. V spomínaných systémoch dochádza totiž pri zmenách teploty obehovej vody, ako aj vďaka únikom vody zo systému, k zmenám prevádzkového tlaku.

Zariadenie EVDZ sa automaticky postará o to, aby pri zvýšení tlaku v systéme (napr. pri prehriatí kotlov a pod.) došlo k vypusteniu určitej časti obehovej vody do zásobníka a tak k poklesu tlaku na požadovanú úroveň. Naopak pri znížení tlaku vody v systéme EVDZ zabezpečí pomocou čerpadiel doplnenie vody zo zásobníka do systému tak, aby sa prevádzkový tlak zvýšil na požadovanú úroveň. Zariadenie EVDZ sa pripája k systému dvojtrúbkovo a to na výstupnú vodu a spiatočku systému. Okrem automatickej prevádzky možno EVDZ prepínať aj do manuálnej prevádzky a takýmto spôsobom napr. naplniť vypustený systém, či naopak vypustiť systém.

EVDZ 2012

Doporučené inštalačné pripojenie úpravne vody a EVDZ k systému:

EVDZ_upraven

V závislosti od požiadaviek na kvalitu obehovej vody v systéme môže dôjsť k potrebe nahradiť obvykle používané komponenty úpravy vody inými komponentami - napr. takzvanými MIX-BEDmi. Na činnosť EVDZ to však nemá vplyv. Toto zariadenie totiž zabezpečí spoľahlivý transport energetickej vody do (zo) systému prakticky nezávisle na chemických parametroch vody. Zásobná nádrž upravenej a tiež odpúšťanej vody zo systému má štandardne objem 1 m3. V závislosti od veľkosti pripojeného systému resp. v závislosti od požiadaviek zákazníka je však možné zmeniť jej objem. Zariadenie EVDZ tým, že pri pretlaku spúšťa vodu zo systému do zásobnej nádrže a nie do odpadu, umožňuje opätovné využitie tejto vody, čo zvyšuje efektívnosť prevádzky celého celého systému.

Technické parametre:
Napájanie ~ 230 V / 50 Hz
Krytie: IP41
Príkon: max. 800 W
Rozmery: EVDZ bez nádrže: výška 1150 mm, šírka 450 mm, hĺbka 1000 mm
zásobná nádrž (1 m3): výška 1200 mm, šírka 1000 mm, hĺbka 1200 mm
Pripojenie: vstupnej (upravenej) vody: závitové pripojenie: G3/4"
Pvstmax = 0,6 MPa
zásobnej nádrže: závitové pripojenie: G3/4"
min objem nádrže: Vmin = 500 l
min rozdiel hladín: d = 40 cm
systému: výstup: 1" vonkajší závit
spiatočka : DN40 prírubové pripojenie
(v prípade potreby možno upraviť)
Pvýstmax = 0,6 Mpa