EZV header background

UV zariadenia SITA - technické parametre

UV sterilizátory série „MONOLAMPA“

UV_monolampa

Sterilizačné jednotky slúžia na odstraňovanie nebezpečných baktérií a vírusov z pitnej vody. UV lampy pracujú na fyzikálnom princípe, ktorý zaručuje spoľahlivé a bezpečné odstránenie baktérií a vírusov pomocov ultrafialových lúčov. UV žiarenie je produkované špeciálnou ortuťovou žiarivkou (UV-C lúče o vlnovej dĺžke 254 nm), ktoré majú ničivé účinky na baktérie, nakoľko narúšajú DNA a RNA na molekulárnej úrovni. Hĺbkové narušenie bioštruktúry mikroorganizmov za pomoci UV lúčov znemožňuje ich reprodukciu ako aj samotnú existenciu v takto upravenej vode. Naša spoločnosť zabezpečí bakteriologickú nezávadnosť Vašej vody a to podľa konkrétnych podmienok UV sterilizátormi. UV sterilizačné zariadenie dokáže pri správnom návrhu eliminovať viac ako 99,99 % mikroorganizmov nachádzajúcich sa vo vode.

Technické parametre:

Typ UV 405 LCD (PLUS) UV 412 LCD (PLUS) UV 440 LCD (PLUS) UV 450 LCD (PLUS) UV 480 LCD (PLUS) UV 550 LCD (PLUS)
Elektrické napájanie AC 230 V - 50/60 Hz
Elektrická spotreba 30W 40W 40W 80W 80W 80W
Počet lámp 1 1 1 2 1 2
Prietok (l / min) 20 45 60 75 85 100
Pripojenie 3/4 " 1 " 1 1/2 " 1 " 1 1/2 " 1 1/2 "
Maximálny tlak 9 bar
Prevádzková teplota 2 – 40 °C
Materiál AISI 304 ( AISI 316 – na objednávku – cena: AISI 304 + 18%)
Rozmery panela (mm) 200x160x90 240x190x90 200x160x90 240x190x90
Typ UV 107 UV 403 UV 405 AL UV 412 AL
Elektrická spotreba 12W 16W 30W 40W
Počet lámp 1 1 1 1
Prietok (l / min) 5 10 19 45
Pripojenie 1/8 " 1/2 " 3/4 " 1 "
monoUV

Vybavenie riadiaceho panelu UV sterilizátorov typu LCD A LCD PLUS:

UV1
LCD LCD PLUS
Riadenie systému mikroprocesorom
Červená LED indikujúca poruchu
Kontrola činnosti lampy
Bezpotenciálový kontakt NO/NC
Výkonový výstup 230 V/2A NC/NO – max. 2 A
Resetovateľné počítadlo prevádzkových hodín
Displej na kontrolu teploty a intenzity žiarenia
Odpojenie lámp od napätia, ak sa teplota vnútri UV – komory príliš zvýši

Elektrické vybavenie lámp typu s elektroskrinkou UV107/403/405AL/412AL:

Zelená LED indikujúca správnu činnosť, červená LED indikujúca poruchu
Zástrčka kompatibilná s európskou (voliteľné pripojenie kábla)

Hlavné výhody UV sterilizácie:

 • ekologický spôsob úpravy vody – nepridávajú sa žiadne chemikálie, nemení sa zápach ani chuť vody – u tejto technológie nehrozí riziko predávkovania a nevyskytuje sa ani riziko zmeny charakteristiky vody.
 • pri aplikácií sa netvoria škodlivé vedľajšie produkty, ktoré sú bežné pri použití bežných dezinfekčných látok na báze chlóru.
 • rýchly účinok – stačí zopár sekúnd (postačuje čas potrebný na pretečenie vody cez UV komoru)
 • ekonomickosť, praktickosť a kompatibilita s ostatnými technológiami na úpravu vody.

Séria RACK LCD (80, 400, COMBI, SMP)

Podľa modelu je zariadenie vybavené:

 • Mikroprocesorové riadenie všeobecnej funkčnosti sterilizátora
 • Počítadlom prevádzkových hodín
 • Funkciou kontrola vnútornej teploty skriňového rozvádzača
 • Programovateľným informačným displejom
 • Pamäťou pre uchovávanie informácií o výmene lámp
 • Pomocným kontaktom NO/NC ( AC230V, max. 5A)
 • Tepelno-magnetickou spúšťou hlavného vypínača
 • Programovateľným hlásením o servise
 • Systémom nepretržitej kontroly žiarenia a teploty
 • Funkciou automatickej odstávky zariadenia pri poruche
UV Zariadenia séria RACK LCD