EZV header background

UV zariadenia SITA - séria SMP

UV žiarenie je využívané ako jedna z najlepších technológií pre dezinfekciu vody. Podobné ultrafialové lúče, ako sa vyskytujú v prírode, sú produkované použitím špeciálnych vysoko čistých kremíkových lámp, obsahujúcich ortuťové pary. Prietokom elektrického prúdu tečúceho medzi elektródami sa emitujú fotóny s rozličným obsahom energie, čoho výsledkom je charakteristické UV spektrum. K zničeniu patogénnych mikroorganizmov dochádza poškodením ich molekúl následkom žiarenia. Výsledkom je zastavenie bunkovej replikácie. Skutočnosť, že chemicko-fyzikálne a organoleptické kvalitatívne vlastnosti vody sa nemenia a úplne chýba prítomnosť dezinfekčných prípravkov, je veľmi významná pre bezpečnú a ľahko aplikovateľnú technológiu dezinfekcie vody. V závislosti od ich pracovných podmienok sú ortuťové plynové lampy schopné emitovať žiarenie rôznych vlnových dĺžok. Pre systémy s nízkymi teplotami a tlakmi sú vhodné nízkotlakové lampy produkujúce žiarenie v monochromatickom spektre . Pre vyššie teploty a tlaky sú zase vhodné strednotlakové lampy produkujúce žiarenie v polychromatick om spektre (žiarenie UV-A, UV-B, UV-C). Okrem bakterocídnych účinkov UV-C lúčov emitujúcich UV žiarenie spôsobuje fotochemickú degradáciu takých látok, akými sú napr. chloraminy. Zariadenia UV sú vyrábané použitím materiálov odolávajúcim stredným tlakom, na ktoré sú UV lampy konštruované.
Strednotlakové jednotky SITA sú vďaka vyššej účinnosti lámp vhodné na úpravu vody pre veľké prietoky. Okrem bakterocídneho účinku UV – C vykazujú aj fotochemický degradačný účinok. Účinnosť strednotlakových zariadení SITA je zaručená použitím viacerých lámp. Sú vhodné pre aplikácie, kde je potrebné upraviť veľké objemy vody (napr. zásobníky vody, dezinfekcia odpadovej vody, atď.). Zariadenia sú obzvlášť vhodné pre bazénové aplikácie, pretože znižujú úroveň koncentrácie viazaného chlóru, ktorá je hlavnou príčinou dráždenia a nepríjemných pachov.
Na optimalizáciu činnosti strednotlakových UV zariadení, SITA vytvorila programovateľný elektronický systém pre riadenie a monitorovanie. Technici SITA prednastavia a predprogramujú zariadenie štandardne alebo podľa požiadaviek zákazníka.