EZV header background

Úprava vody pre malé teplovodné vykurovacie sústavy - UVT M

Úprava vody pre menšie blokové kotolne je možná linkami na úpravu vody s manuálne regenerovanými katexami. Rad úpravní vody ÚVT xM je určený pre splnenie kritérií kladených na doplňovaciu a obehovú vodu v teplovodných vykurovacích systémoch podľa platnej legislatívy.

Všetky úpravne sú dodávané v zložení: guľové kohúty, prietokomer, filter na mechanické nečistoty, zmäkčovač vody, dávkovač fosforečnanov, spätná klapka, manometre, prepojovacie hadice a držiaky pre montáž na stenu, hadica na odvod vody do kanalizácie.

Typ

UVT 8M

UVT 12M

UVT 16M

UVT 20M

Prietok (l/hod)

300

350

400

500

Kapacita (m3 x °dH)

24

36

48

60

Dĺžka max (mm)

1200

1200

1200

1200

Výška (mm)

415

515

615

915

Pripojenie

DN 20

DN 20

DN 20

DN 20


Manuálne regenerované zmäkčovače, použité v úpravniach vody UVTx M, sa regenerujú kuchynskou soľou. Na kontrolu pretečeného množstva vody slúži prietokomer. Obsluha kotolne sleduje spotrebu doplňovanej vody a podľa priloženej tabuľky alebo podľa merania tvrdosti upravenej vody vykonáva regeneráciu katexu.

Zmäkčovače sú vyrobené z vysoko odolnej oceli typu AISI 304 ich životnosť je minimálne 15 rokov. Tlaková strata je minimálna. Pri inštalácii úpravní sa nesmie zabudnúť na potrebu odviesť odpadnú vodu z regenerácie katexu do podlahovej vpuste (odpadu) v mieste inštalácie úpravne. Pri navrhovaní vhodnej úpravne je potrebné poznať celkovú tvrdosť vody používanej k napájaniu systému. Na orientačné zistenie tvrdosti vody slúži 10 ks indikačných pásikov priložených ku každej úpravni vody. Voda nesmie obsahovať ióny železa alebo mangánu, ktoré znižujú kapacitu úpravne. V takom prípade je potrebné predradiť pred úpravňu vhodný filter na odstránenie týchto iónov zo vstupnej vody.

Doplnkové vybavenie

 • - jemnejší mechanický filter,
 • - dodávka linky so samostatným nosným rámom (ak nie je možné umiestniť komponenty
    úpravne na stenu),
 • - súprava na kontrolu parametrov doplňovacej a obehovej vody,
 • - dodávka dávkovacieho čerpadla
 • – proporcionálne riadené prietokom, pH metrom, ...

Poskytovaný servis

 • - konzultácie s dodávateľom o optimálnom nastavení linky pre potreby zákazníka,
 • - nastavenie úpravne na požadované parametre,
 • - servisné prehliadky počas aj po uplynutí doby záruky,
 • - záručné a mimozáručné opravy, údržba,
 • - doprava úpravne na miesto určenia,
 • - montáž úpravne, ...

Pri navrhovaní vhodnej úpravne je potrebné poznať aspoň celkovú tvrdosť vody používanej na napájanie systému a výkony kotlov, resp. požiadavky na kvalitu vody.