EZV header background

Ochrana vodovodných inštalácií pred koróziou a inkrustáciou – Siliphos

  • SILIPHOS chráni vodovodné systémy pred tvorbou inkrustov a koróziou v hoteloch, úradoch, domácnostiach a priemysle.
  • Zabraňuje „hnedej“ vode a prehrdzaveniu potrubí.
  • Šetrí náklady na opravy alebo na výmenu potrubí, boilerov, ohrievačov, kotlov,
  • Šetrí energiu a peniaze.
  • Predlžuje životnosť vodovodných inštalácií.

Čo je SILIPHOS?

upravavody

SILIPHOS – ekonomický a efektívny spôsob úpravy pre pitnú aj priemyselnú vodu. Sú to sklovité polyfosfáty s obsahom kremičitanov. Aplikácia sa vykonáva pomocou dávkovačov o rôznom objeme (veľkosti). Dávkovače (zásobníky) SILIPHOSu môžu byť inštalované takmer v každom vodovodnom systéme. Nevyžadujú elektrickú inštaláciu ani zložitú starostlivosť. Potrebné je iba doplnenie SILIPHOSových guličiek pri ich spotrebovaní. Dopĺňanie je veľmi jednoduché.

Ako Vám môžu SILIPHOS poslúžiť?

Vo väčšine prípadov prírodná voda poškodzuje potrubia, boilery a ostatné zariadenia. Obsahuje vysoké množstvo rozpustených minerálnych látok, hlavne soli vápnika a horčíka. Takéto vody nazývame ako „tvrdé“. Tvrdá voda vytvára nánosy (vodný kameň) a spôsobuje koróziu vodovodných systémov. To má za následok poškodzovanie vodovodných systémov a zvyšovanie spotreby energie. Prehrdzavené potrubia je potrebné vymeniť. Taktiež je potrebné vymeniť výhrevné telesá, ktoré sa vplyvom nánosov prehrievajú a poškodzujú. Mäkká voda je v styku s kovovými povrchmi agresívna a spôsobuje koróziu. Pitná voda je preto často zafarbená na hnedo. Výsledkom pôsobenia sú netesnosti a poruchy v potrubí. SILIPHOS zabraňuje tvorbe nánosov a korózii. Využíva sa tu tá vlastnosť, že aj nízka koncetrácia polyfosfátov postačuje na zabránenie tvorby nánosov na kovových povrchoch. SILIPHOS obsahujú okrem fosfátov (P2O5 cca 63%) aj kremičitany (SiO2 cca 2,5%), ktoré na kovových povrchoch vytvárajú tenkú ochrannú vrstvu a tým zabraňujú korózii. Koncentrácia SILIPHOSu 2 – 3 ppm je dostatočná pre zabezpečenie ochrany voči korózii aj voči inkrus tom – je zaru čený dvojitý efekt. SILIPHOS pomaly rozpúšťa v starších rozvodoch už vytvorené inkrusty a vrstvy oxidov železa.

Skúsenosti preukázali, že problém korózie a inkrustov sa netýka iba pozinkovaných rozvodov, ale ja medených, čo je dokumentované na obrázku. Rovnako aj v plastových potrubiach je možné nájsť nánosy a usadeniny. Orientačne platí pravidlo, že 1 mm inkrustov na výhrevných špirálach alebo plochách spôsobuje zvýšenie spotreby energie o 15%. . Obr. 1: Pozinkované potrubie silne zanesené inkrustami Obr. 2: Medené potrubie upchaté inkrustami SILIPHOS obsahuje 100% aktívne substancie. Použitie tohto spôsobu úpravy pri pitnej vode ale aj pri iných typoch vody je neškodné. Komponenty SILIPHOSu spĺňajú predpisy FAO/WHO. SILIPHOS II je certifikovaný podľa štandardu NSF – Štandard 60, USA. SILIPHOS spĺňajú predpisy FDA a ECM z 5.12 1989 a nemecké predpisy pre pitnú vodu z 12.12. 1990. Od roku 1992 je pri výrobe SILIPHOSu zavedený systém riadenia kvality výroby ISO 9001. Systém s guličkami SILIPHOSu sa s veľkým úspechom uplatňuje v domácnostiach, hoteloch, úradoch, školách, reštauráciách, športových strediskách a nemocniciach, kde slúži na úpravu pitnej vody. Používa sa tiež v menších a stredných priemyselných procesoch na úpravu vody v chladiacich okruhoch, v klimatizačných jednotkách, v systémoch prípravy TÚV,...

Systém SILIPHOS

1. Guličky SILIPHOS
– málo rozpustná sklovitá hmota
– kombinácia polyfosfátov a kremičitanov vysokej čistoty.
2. Zásobníky (dávkovače) SILIPHOSu
– zásobníky sú inštalované vo vodovodnom systéme a sú naplnené guličkami SILIPHOSu.
Pitná voda preteká cez zásobník a rozpúšťa nepatrné množstvo polyfosfátov. Zásobníky SILIPHOSu nespôsobujú kritické poklesy tlaku v systéme. Zásobníky SILIPHOSu pre menšie systémy sú zväčša z priehľadného odolného plastu, čo umožňuje jednoduchú kontrolu náplne.