EZV header background

Motorové dávkovacie čerpadlá ETATRON - pre väčšie tlaky a prietoky

Ponuka dávkovacích čerpadiel Etatron sa rozšírila zavedením novej série motorom poháňaných čerpadiel - piestových a membránových, u ktorých sa dá nastavením zdvihu piesta regulovať množstvo vstrekovanej látky.

Hlavné črty motorových čerpadiel:

 • vysoko presné dávkovanie,
 • vysoké pracovné tlaky,
 • nastaviteľný objem vstrekovanej látky,
 • odolnosť voči agresívnym chemikáliám.

Medzi ďalšie výhody patrí extrémne vysoká spoľahlivosť, mohutná konštrukcia a použiteľnosť pre široký rozsah podmienok v rôznych aplikáciách. Rozšírením sortimentu dávkovacích čerpadiel dochádza k plnému pokrytiu najžiadanejšieho rozsahu dávkovania (od 0,25 l/h do 400 l/h).

uprava vody

Technická charakteristika:

 • štandardné napájacie napätie 400V/50Hz
 • trojfázové,
 • prevodová skriňa je odliata z hliníka s ochranným antikoróznym náterom,
 • krytie čerpadiel je IP54,
 • kapacita vstrekovanej látky je manuálne nastaviteľná od 0 do 100%,
 • dostupné sú tri typy prevodoviek zabezpečujúce zdvih od 0 - 12,5 mm (0,18kW), 0 - 17,5 mm (0,25kW) a 0 - 25 mm (0,55kW),
 • pohyb piesta je založený na precíznej recipročnej prevodovke, ktorá poskytuje presné objemové posunutie pre zabezpečenie presnej reprodukcie zdvihu,
 • maximálna sacia výška čerpadiel je 4 m,
 • spojenie motora s prevodovkou je flexibilné, čím sa predlžuje životnosť celého ústrojenstva,
 • mechanizmus prevodovky pracuje na princípe excentrickej vačky, ktorá zabezpečuje kladné posunutie pri zdvihu, zatiaľ čo nasávanie je zabezpečené vratnou pružinou,
 • k prevodovkám sa montujú trojfázové príp. jednofázové motory (je tiež možné dodať vyhotovenie motorov pre výbušné prostredie),
 • prevodovka pozostáva z hrebeňového redukčného systému s ložiskami, vrátane kompletne namazanej prevodovej skrine.
Špeciálne vyhotovenie:
 • jednofázové napájanie 230V/50Hz,
 • jednosmerné motory,
 • proporcionálne riadenie prúdovou slučkou 4 - 20 mA,
 • pneumaticky riadený zdvih tlakom vzduchu od 3 do 15 psi,
 • krytie IP55.
Príslušenstvo motorových čerpadiel:
 • poistné ventily,
 • injekčné ventily,
 • filtre a sacie ventily

Motorové čerpadlá - piestové

- vhodné pre aplikácie s vysokým tlakom kde nie je vyžadovaná absolútna tesnosť, dávkovaná látka nie je abrazívna a neobsahuje pevné častice. Čerpadlá s nízkym zdvihom sú vhodné najmä pre vysoko viskózne látky.

Motorové čerpadlá - hydraulicky ovládaná membrána

- vhodné pre systémy vyžadujúce tesnosť a pre dávkovanie abrazívnych látok a látok s obsahom pevných častíc. Táto séria čerpadiel má dve varianty: MR - čerpadlá sú vybavené olejovým kompenzačným ventilom zabezpečujúcim správnu funkciu aj pri zvýšených tlakoch v systéme, čím zamedzuje poškodeniu membrány; DE - hydraulická komora membrány je vyhotovená z PVC na ochranu pred korozívnymi účinkami prostredia.

Motorové čerpadlá - mechanicky ovládaná membrána

- vhodné pre systémy vyžadujúce tesnosť a pre dávkovanie abrazívnych látok a látok s obsahom pevných častíc.