EZV header background

Mobilná úprava vody pre malé vykurovacie systémy - UVT Mobby

Mobilná úpravňa UVT

MOBBY vychádza koncepčne zo stacionárnych úpravní UVT-xM. Upravená je na dopĺňanie vykurovacích systémov vyhotovených z rôznych konštrukčných materiálov (oceľ, meď, hliník, ...). Svojimi rozmermi a tvarom je prispôsobená na prevoz a prenos počas montážnych a servisných prác na vykurovacích systémoch.
Nakoľko moderné vykurovacie systémy majú menší objem vody a nepredpokladá sa častá regenerácia zmäkčovača, je tento typ úpravne vybavený katexovým zmäkčovacím filtrom s manuálnou regeneráciou. Voda upravená touto úpravňou pri správnej obsluhe spĺňa kritéria kladené na doplňovaciu a obehovú vodu v teplovodných vykurovacích systémoch. Úpravne sú dodávané v zložení: guľový kohút na vstupe, manometer na vstupe, prietokomer, filter na mechanické nečistoty, zmäkčovač vody, dávkovač tuhých prísad, dávkovač tekutých prísad, spätná klapka, guľový kohút na výstupe, manometer na výstupe, prepojovacie hadice ?“ a 4 x 500 ml TOPEKORu. Celá úpravňa je inštalovaná v prenosnej pozinkovanej konštrukcii vybavenej gumenými nožičkami a sklápateľnými rúčkami, ktoré slúžia na uchopenie úpravne. Na požiadanie je možné vyhotoviť úpravňu s kolieskami alebo úpravňu podľa špecifikácie zákazníka (napr. vyšší prietok, vyššia kapacita, ...). Manuálne regenerované zmäkčovače, použité v úpravniach vody UVT - MOBBY, sa regeneruj ú kuchynskou soľou. Na kontrolu pretečeného množstva vody slúži namontovaný prietokomer. Obsluha sleduje spotrebu doplňovanej vody a podľa merania tvrdosti upravenej vody vykonáva regeneráciu katexu. Dávkovanie požadovanej látky sa vykonáva pomocou jedného z dvoch typov inštalovaných dávkovačov. Prvý dávkovač je štandardne dodávaný s náplňou polyfosforečnanov. Z jeho výstupu je dodávaná zmäkčená voda s upraveným pH a s prídavkom fosforečnanov. Druhý dávkovač sa používa na dávkovanie tekutých prísad (napr. TOPEKOR). Na výstupe druhého dávkovača tak dostaneme zmäkčenú vodu s prídavkom dávkovanej látky. Ak sa požaduje dopĺňanie systému iba zmäkčenou vodou, využije sa výstup s dávkovačom tekutých prísad s tým rozdielom, že dávkovač musí byť pomocou guľového kohúta, pred samotným dopĺňaním, vyprázdnený. Počas dopĺňania teplovodného vykurovacieho systému odporúčame kontrolu parametrov vody. Na tento účel je možné dodať súpravu DUKE, ktorá umožňuje merať viacero parametrov – meranie tvrdosti, pH, fosforečnanov, alkality, ....