EZV header background

Meranie množstva rozpustených látok - TDS meter

TDS meter umožňuje jednoduché informatívne alebo prevádzkové meranie celkového počtu rozpustených látok. Stačí ho zapnúť a následne ponoriť do meranej kvapaliny v rozmedzí znázornených hraníc (MIN. LEVEL, MAX. LEVEL), chvíľu počkať a stlačením tlačidla „HOLD“ uchovať nameranú hodnotu na dispeji. Uchovanie nameranej hodnoty na displeji oceníte hlavne v málo prístupných priestoroch, kde by ste mali problém s odčítaním nameranej hodnoty z displeja. TDS meter si môžete jednoducho skalibrovať prostredníctvom kalibračného trimra. Merač sa vyznačuje jednoduchou obsluhou a údržbou. Medzi jeho nesporné výhody patrí nízky príkon, čo prispieva k dlhej životnosti batérií.