EZV header background

Manuálne zmäkčovacie filtre MZF

MZF

Sú určené ku zmäkčovaniu vody pre pitné a technologické účely, pre doplňovanie teplovodných systémov, priemysel, komunálnu sféru, domácnosť.... Zmäkčovanie vody sa vykonáva štandartnou filtračnou hmotou – silno kyslým katexom.
Pri dodržaní všetkých prevádzkových podmienok je možne na výstupe dosiahnuť zvyškovú tvrdosť vody pod 1 ºdH.

Výhody:

  • nižšie nadobúdacie náklady v porovnaní s filtrami s automatickou regeneráciou
  • nie je potrebný zdroj elektrickej energie
  • možnosť využitia aj na odľahlých miestach
  • jednoduchá obsluha a údržba
  • spoľahlivá prevádzka
MZF

Pri prevádzke manuálneho zmäkčovacieho filtra odporúčame, pre zvýšenie jeho životnosti zaradiť na vstup vhodný typ filtra na mechanické nečistoty. Manuálne zmäkčovacie filtre musia byť napájané vodou v rozsahu teplôt 5 až 40º C, zbavené mangánu a železa. MZF je potrebné chrániť pred vyschnutím a zamrznutím.

MZF sú určené hlavne pre:

  • teplovodné vykurovacie systémy
  • chladiace systémy
  • úprava vody pre objekty s občasným využitím – chaty, chalupy, ...
  • primárne okruhy solárnych systémov


Vzhľadom na to, že MZF nie sú napojené na sieť 230V, možno ich po malej úprave využiť ako bezpečné záložné mobilné úpravne vody.

Technické údaje

MZF 15

MZF 30

MZF 40

MZF 50

Kapacita (m3.°dH)

60

120

160

200

Max. prietok (m3/h)

1,0

1,5

2,0

2,5

Prevádzkový tlak (MPa)

0,2 – 0,6

0,2 – 0,6

0,2 – 0,6

0,2 – 0,6

Maximálna tlaková strata (MPa)

0,1

0,1

0,1

0,1

Spotreba soli na regeneráciu (kg)

3

6

8

10

Celková výška (mm) A

1034

1034

1266

1517

Výška pripojenia vody (mm) B

926

926

1158

1409

Rozostup pripojenia vody (mm) C

120

120

120

120

Šírka katexového zmäkčovača (mm) D

184

257

257

257

Hmotnosť (kg)

21

33

48

60

Pripojenie voda vstup-výstup

1“

1“

1“

1“

Pripojenie – hadica do odpadu

3/8"

3/8"

3/8"

3/8"