EZV header background

Dávkovacie čerpadlá ETATRON

Etatron - solenoidové a peristaltické

pkx_MA

Dávkovacie čerpadlá séria PKX-MA/A

 • cenovo veľmi dostupné
 • Manuálne nastavitelné dávkovacie čerpadlo. Funguje na základe Vami nastaveného stupňa (0%-100%) výkonu.
 • Štandardné napájacie napätie: 230V/50Hz.
 • Možnosť pripojenia stráženia hladiny (MA/AL). Dodáva sa bez senzoru.
 • čerpadlá montované na vertikálnu a horizontálnu základňu,
 • plastový obal,
 • IP 65
PKX FTA

Dávkovacie čerpadlá séria PKX-FT/A

 • cenovo veľmi dostupné
 • proporcionálne dávkovacie čerpadlo riadené napr. z impulzného prietokomeru.
 • má 2 funkcie: proporcionálna funkcia (1 vstrek dávkovanej látky na 1 impulz), objemová funkcia s časovačom (možnosť nastavenia doby konštantného vstrekovania dávkovanej látky 0 až 60 sekúnd na každý prijatý impulz)
 • Štandardné napájacie napätie: 230V/50Hz.
 • čerpadlá montované na vertikálnu a horizontálnu základňu,
 • plastový obal,
 • IP 65
DLX

Dávkovacie čerpadlá séria DLX

 • čerpadlá montované na vertikálnu základňu,
 • plastový obal,
 • IP 65,
 • Vstup pre hladinový snímač (XX/M),
 • Hlava čerpadiel s manuálnym odplynením,
 • Štandardné napájacie napätie 230V/50Hz.
DLXB

Dávkovacie čerpadlá séria DLXB

 • čerpadlá montované na horizontálnu základňu,
 • plastový obal,
 • IP 65,
 • Vstup pre hladinový snímač (XX/M),
 • Hlava čerpadiel s manuálnym odplynením,
 • Štandardné napájacie napätie 230V/50Hz.
PB

Dávkovacie čerpadlá séria PB

 • Plastový obal - polypropylén spevnený sklenými vláknami.
 • Krytie IP 65.
 • Riadiaci panel chránený priehľadným krytom z polykarbonátu.
 • Vstup pre hladinový snímač (hladinový snímač dodávaný na objednávku).
 • Štandardné napájacie napätie 230V/50Hz.
DLS

Dávkovacie čerpadlá séria DLS

 • Hliníkový obal s ochranným nástrekom odolávajúci aj agresívnym chemikáliám.
 • Krytie IP65.
 • Riadiaci panel chránený priehľadným krytom z polykarbonátu.
 • Štandardné napájacie napätie 230V/50Hz.
 • Vstup pre hladinový snímač (hladinový snímač dodávaný na objednávku).
DL-PK

Dávkovacie čerpadlá séria DL-PK

 • Plastový obal (ABS).
 • Hliníkový (DL-PK z nehrdzavejúcej ocele) čelný panel.
 • Štandardné napájacie napätie 230V/50Hz.
BT

Dávkovacie čerpadlá séria BT

 • Nová generácia mikroprocesorových dávkovacích čerpadiel.
 • Hliníková skrinka s ochranným nástrekom PTFE.
 • 3 miestny LED displej (BT-MA), LCD displej (BT-MF).
 • Krytie IP65.
 • Riadiaci panel chránený priehľadným krytom z polykarbonátu.
 • Vstup pre hladinový snímač (hladinový snímač dodávaný na objednávku).
 • Štandardné napájacie napätie 230V/50Hz.
HD

Dávkovacie čerpadlá séria HD

 • Čerpadlá majú inštalovaný oddeľovací transformátor, ktorý zabezpečuje odrušenie elektroniky čerpadla.
 • Hliníkový obal s ochranným nástrekom odolávajúci aj agresívnym chemikáliám (na objednávku aj teflónový povrch).
 • Riadiaci panel chránený priehľadným krytom z polykarbonátu.
 • Štandardné napájacie napätie 230V/50Hz.
 • Krytie IP65.

Meracie a regulačné kontroléry séria "B"

 • Kontroléry série "B" sú mikroprocesorovo riedené jednotky určené na meranie, riadenie a reguláciu pH, Rx (redox), vodivosti, voľného reziduálneho chlóru.
 • Krytie IP 65.
 • Plastový obal - montáž na stenu.
 • Riadiaci panel chránený priehľadným krytom z polykarbonátu.
 • Digitálny displej.
 • Nastavenie "0" a zosilnenia (kalibrácia).
 • Automatická teplotná kompenzácia (iba pH a CD) - teplotná sonda na požiadanie.
 • Nastavenie hysterézie.
 • Funkcia oneskorenia.
 • Funkcia PID - proporcionálne dávkovanie od impulzov.
 • 3 nezávisle nastavované kanály/ 3 výstupy 230 V/ 5A (odporová záťaž), 1A (indukčná záťaž).
 • 4 - 20 mA výstup/výstup pre záznamové zariadenie.
 • Galvanicky oddelené výstupy. Aplikácie: úprava vody, chemické procesy, chladiace veže, kotly, vyvíjače pary, bazény, klimatizácie, priemyselné procesy, potravinársky priemysel, pivovary, ...

Meracie a regulačné kontroléry séria "R"

 • Kontroléry série "R" sú mikroprocesorovo riedené jednotky určené na meranie, riadenie a reguláciu pH, Rx (redox), vodivosti, voľného reziduálneho chlóru.
 • Krytie IP 65.
 • Hliníkový obal s čiernou povrchovou úpravou (72 x 120 mm, DIN 43700).
 • Panelové vyhotovenie - zasunutie do panela.
 • Digitálny displej.
 • Nastavenie "0" a zosilnenia (kalibrácia).
 • Automatická teplotná kompenzácia (iba pH a CD) - teplotná sonda na požiadanie.
 • Nastavenie hysterézie.
  * Funkcia oneskorenia.
 • Funkcia PID - proporcionálne dávkovanie od impulzov.
 • Funkcia HOLD pri údržbe elektród.
 • 3 nezávisle nastavované kanály/ 3 výstupy 230 V/ 5A (odporová záťaž), 1A (indukčná záťaž).
 • 4 - 20 mA výstup/výstup pre záznamové zariadenie.
 • Galvanicky oddelené výstupy. Aplikácie: úprava vody, chemické procesy, chladiace veže, kotly, vyvíjače pary, bazény, klimatizácie, priemyselné procesy, potravinársky priemysel, pivovary, ...

Meracie a regulačné kontroléry séria "E.CO"

 • Kontroléry série "E.CO" sú mikroprocesorovo riedené jednotky určené na meranie, riadenie a reguláciu pH, Rx (redox), vodivosti a voľného reziduálneho chlóru.
 • Krytie IP 65.
 • Plastový obal ABS - montáž na stenu (120x141x227 mm, možná montáž aj na „DIN“ lištu).
 • Riadiaci panel chránený priehľadným krytom z polykarbonátu.
 • Digitálny displej.
 • teplotná kompenzácia (pH a CD).
 • 2 nezávisle nastavované kanály/ 2 výstupy 230 V/5A (odporová záťaž) /1A (indukčná záťaž).
 • 4 - 20 mA výstup.
 • Vinikajúci pomer cena/kvalita.