EZV header background

Automatické úpravne FLECK

Široká ponuka úpravní vody určených pre dopĺňanie teplovodných vykurovacích systémov, napájanie parných systémov, priemyselné aplikácie, gastronómiu a domácnosti., ... Ponúkané úpravne sú vybavené plne automatickými riadiacimi ventilmi FLECK s objemovým alebo časovým riadením. Úpravne sú dodávané v simplexnom vyhotovení ako aj vo vyhotovení pre nepretržitú prevádzku – duplexy. Pre zabezpečenie funkcie riadiaceho ventilu je potrebné napájacie napätie ~ 230V/50Hz. V našej ponuke sú štandardné katexové zmäkčovacie filtre v kabinetovom, simplexnom aj duplexnom vyhotovení, pieskové filtre, filtre na odželeznenie a odmangánovanie (náplne – birm, greensand, MTM) v simplexnom aj duplexnom vyhotovení, filtre na odstránenie dusičnanov a dechloračné filtre.