EZV header background

Súprava AQUAWELL je tvorená špeciálnym keramickým zásobníkom, do ktorého sa nasype dezinfekčné činidlo (na báze aktívneho chlóru). Keramický zásobník sa vloží do perforovaného krytu a zavesí do vody v studni. Voda priebežne vyplavuje aktívnu zložku dezinfekčného činidla do vody a akékoľvek baktérie sú priebežne likvidované.


Zobraziť kategóriu

Ponúkame Vám riešenie pre zlepšenie kvality vody pri použití jednoduchého, lacného a účinného zariadenia, ktoré môže vo väčšine studní priebežne zaisťovať dezinfekciu vody. Jedná sa o súpravu s názvom AQUAWELL, ktorej základom je špeciálny keramický zásobník, do ktorého sa nasype dezinfekčné činidlo (na báze aktívneho chlóru). Keramický zásobník sa vloží do perforovaného krytu a zavesí do vody v studni. Voda priebežne vyplavuje aktívnu zložku dezinfekčného činidla do vody, ktoré sa v dostatočnej koncentrácii rozptýli vo vode tak, že je celý objem vody v studni (vrátane stien studne) neustále dezinfikovaný a akékoľvek baktérie sú priebežne likvidované.

Vzhľadom k tomu, že každá studňa má iný režim obmeny vody, nedá sa úplne vylúčiť, že citlivejší užívatelia môžu v upravenej vode zaznamenať stopy nespotrebovaného chlóru, preto je súčasťou súpravy dechloračné činidlo (na báze vitamínov), ktoré je možné pridať k upravenej vode, čím je akýkoľvek eventuálne prítomný chlór okamžite likvidovaný. V zásobníku je dechloračné činidlo na úpravu cca 10 000 litrov vody.

Keramický zásobník môže užívateľovi slúžiť dlhoročne, jedna dávka dezinfekčného činidla vydrží dezinfikovať vodu v studni najmenej 4 týždne, väčšinou však 2 - 3 mesiace. Kontrolou obsahu keramického zásobníka a eventuálnym dosypaním dezinfekčného činidla je možné udržať zariadenie AQUAWELL vo funkčnom stave celoročne, alebo je možné po dobu nepoužívania studne vybrať a uložiť až do ďalšieho sprevádzkovania studne. Súprava AQUAWELL je uložená v krabici a vybavená podrobným návodom k použitiu a záručným listom.

Zariadenie AQUAWELL je určené pre použitie v kopaných studniach.

POZOR ! Nie je vhodné pre použitie vo vrte.