EZV header background

Prenosný fotometer na meranie voľného chlóru, rozsah: 0,00 - 2,50 mg/l Cl2, presnosť: 3% z hodnoty. Dodáva sa v kartónovej krabici, s 2 kyvetami, činidlami, a návodom na použitie.

Nový prenosný fotometer, ktorý je kompaktný a ľahko použiteľný, má moderný dizajn a je určený na meranie voľného chlóru. Jeho hlavnou výhodou je malá veľkosť, a jednoduché meranie priamo na mieste odberu vzorky. ...


Zobraziť kategóriu

Prenosný fotometer na meranie voľného chlóru, rozsah: 0,00 - 2,50 mg/l Cl2, presnosť: 3% z hodnoty. Dodáva sa v kartónovej krabici, s 2 kyvetami, činidlami, a návodom na použitie.

Nový prenosný fotometer, ktorý je kompaktný a ľahko použiteľný, má moderný dizajn a je určený na meranie voľného chlóru. Jeho hlavnou výhodou je malá veľkosť, a jednoduché meranie priamo na mieste odberu vzorky. Počas niekoľkých minút dostanete požadovaný výsledok na LCD displeji na ktorom sa zobrazuje priamo koncentrácia špecifickej zložky v ppm. Prístroj automaticky vypne po 2 minútach, aby zvýšil životnosť batérií.

Princíp fotometrov je: Pridaním špecifického činidla do vzorky nadobudne vzorka určitý stupeň sfarbenia, ktorý je úmerný koncentrácií meraného parametra. Fotometer meria toto sfarbenie. Keď svetelný lúč prechádza farebnou vzorkou, je energia, s určitou vlnovou dĺžkou absorbovaná testovacou látkou. Fotometer vyhodnocuje sfarbenie vzorky pomocou merania prenosu, alebo absorpcie svetla tejto vlnovej dĺžky. Fotometer potom používa mikroprocesor na výpočet koncentrácie a zobrazí výsledok. Pole pôsobnosti je naozaj široké, vrátane poľnohospodárstva, rozborov pitnej vody, akváriá, bazény alebo rybie farmy. V dôsledku tejto všestrannosti a prijateľnej ceny nepochybne stojí za to ho použiť.

Accuracy ±0.03 ppm ±3% of reading @ 25 °C
Auto-shut off After 2 minutes of non-use.
Battery Type 1 x 1.5V AAA
Dimensions 81.5 x 61 x 37.5 mm (3.2 x 2.4 x 1.5”)
Environment 0 to 50°C (32 to 122 °F) max. 95% RH non-condensing
Light Detector Silicon Photocell
Light Source Light Emitting Diode @ 525 nm
Method Adaptation of USEPA method 330.5. The reaction between free chlorine and the DPD reagent causes a pink tint in the sample.
Range 0.00 to 2.50 ppm
Resolution 0.01 ppm
Typical EMC Dev. ±0.01 ppm
Weight 64 g (2.25 oz.)

10 ml sklenené kyvety pre Mi415 (2 ks).

Zátky pre sklenené kyvety (Mi0011) 2 ks.