EZV header background

Prenosný merací prístroj na meranie pH/vodivosti/TDS/teploty, rozsah 0,00 - 14,00 pH, 0,0 - 20,00 µS/cm, 0,0 - 10,00 ppt, 0,0 až 60,0 °C, rozlíšenie 0,01 pH, 1 mS/cm, 0,1 ppt, 0,1 °C , presnosť (pri 25 °C) ± 0,01 pH, ± 2% f.s., ± 0,5 °C, štandardná EMC odchýlka ± 0,01 pH, ± 2% f.s., ± 0,5 ° C, automatická teplotná kompenzácia, pH kalibrácia v ...


Zobraziť kategóriu

Prenosný merací prístroj na meranie pH/vodivosti/TDS/teploty, rozsah 0,00 - 14,00 pH, 0,0 - 20,00 µS/cm, 0,0 - 10,00 ppt, 0,0 až 60,0 °C, rozlíšenie 0,01 pH, 1 mS/cm, 0,1 ppt, 0,1 °C , presnosť (pri 25 °C) ± 0,01 pH, ± 2% f.s., ± 0,5 °C, štandardná EMC odchýlka ± 0,01 pH, ± 2% f.s., ± 0,5 ° C, automatická teplotná kompenzácia, pH kalibrácia v 1 alebo 2 bodoch s automatickým rozpoznávaním vzorky, kalibrácia vodivosti: automatická v 1 bode.

Meranie 4 parametrov použitím jednej sondy. Kombinovaný prístroj Mi806 na meranie pH, vodivosti, TDS (celkové rozpustené množstvo látok) a teploty. Môžete si vybrať z celej rady kalibračných roztokov a taktiež si môžete nastaviť jednotku teplotnej stupnice (v °C alebo °F). Multifunkčnou sondou MA851D/1 s robustnou rukoväťou, môžete merať pH/vodivosť/TDS a teplotu. Medzi ďalšie vlastnosti patria rôzne faktory, TDS od 0,45 do 1,00, a rozmedzie teplotných koeficientov (ß), 0,0 - 2,4% pre väčšiu konzistenciu. Funkcia automatickej konečnej hodnoty (HOLD) automaticky zastaví hodnotu na displeji pre neskoršie odčítanie hodnoty. Indikátor stability upozorňuje keď je dosiahnutá stabilná hodnota pre odčítanie. Veľké a ľahko čitateľný displej umožní simultánne odčítanie pH a teploty alebo vodivosti/TDS a teploty.

Prístroj Mi806 je dodávaný s:
• zosilnená elektróda MA851D/1 na meranie pH/vodivosti/TDS/Teploty s 1 metrovým káblom;
• 2x20 ml vrecká s kalibračnými roztokmi pH 4,01 a pH 7,01;
• 2x20 ml vrecká s kalibračnými roztokmi 12880 µS/cm;
• 2x20 ml vrecká s čistiacimi roztokmi;
• robustný kufrík, 9V batéria a návod na použitie.

Auto-off after 8 minutes of non-use
Battery Life approx. 150 hours of use
Battery Type 1 x 9V (included)
Dimensions 200 × 85 × 50 mm
EC Calibration automatic, 1 point
EC Range 0.00 to 20.00 mS/cm
EC Resolution 0.1 mS/cm
EC/TDS Accuracy ±2% Full Scale
EC/TDS Conversion Factor adj. from 0.45 to 1.00
EC/TDS Typical EMC Deviation ±2% Full Scale
Environment 0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 95%
pH Accuracy ±0.01pH
pH Calibration automatic, 1 or 2-point with automatic buffer recognition
pH Range 0.00 to 14.00 pH
pH Resolution 0.01 pH
pH Typical EMC Deviation ±0.02 pH
Probe MA851D/1 amplified pH/EC/TDS/Temperature probe with DIN connector and 1 m cable (included)
TDS Range 0.00 to 10.00 ppt
TDS Resolution 0.01 ppt
Temp Accuracy ±0.5°C / ±1°F
Temp range 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F
Temp Resolution 0.1°C / 0.1°F
Temp Typical EMC Deviation ±0.5°C / ±1°F
Temperature Compensation automatic from 0 to 60°C; with ß adj. from 0.0 to 2.4%/°C
Weight 260 g

Zosilnená elektróda na meranie pH/ vodivosti/TDS/teploty s 1 metrovým káblom pre Mi805 / Mi806.

Preplachovací roztok – deionizovaná voda (balenie s 25x20 ml sáčkami).

Kalibračný roztok pH 4.01 (230 mL).

Kalibračný roztok pH 6.86 (230 mL).

Kalibračný roztok pH 7.01 (230 mL).

Kalibračný roztok pH 9.18 (230 mL).

Kalibračný roztok pH 10.01 (230 mL).

Roztok na uskladnenie pH/ORP elektród  (230 mL).

Čistiaci roztok (230 mL).

Vodivostný roztok 12.880 mS/cm (230 mL).

Vodivostný roztok 1,413 mS/cm (230 mL).